]]>
close
EN

Forum Bezpieczeństwa Transportu

data publikacji: 28 listopada 2014

Forum Bezpieczeństwa Transportu to inicjatywa Instytutu Transportu Samochodowego, która rozpoczęła się w dniu 1 marca 2012 roku, polegająca na cyklicznych spotkaniach na temat wybranych, kluczowych problemów transportu, zwłaszcza drogowego.

Forum Bezpieczeństwa Transportu  to nowa formuła dyskusji na temat kluczowych problemów transportu i jego bezpieczeństwa. Ich celem jest debata nad wynikami badań i analiz, które powinny stanowić podstawę do formułowania poglądów na temat kierunków polityki transportowej w kontekście zamierzeń światowych oraz unijnych instytucji i organizacji. Organizatorzy chcą aby te dyskusje znacząco przyczyniały się do ujednolicenia stanowiska w sprawie ważnych tematów i aby Polska mogła wzmocnić swoją pozycję solidnego partnera Unii Europejskiej sprawnie rozwiązującego problemy współczesnego transportu, jego bezpieczeństwa, wpływu na środowisko oraz zastosowania najnowszych technik i technologii transportu.

Forum Bezpieczeństwa Transportu to spotkania dające możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń osób, instytucji i organizacji statutowo zaangażowanych w tę problematykę, aby w efekcie uzyskać obiektywną opinię na temat dyskutowanego problemu, która powinna być pomocna przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących funkcjonowania systemu transportu. Dotychczas odbyło się siedem debat: 

  1. „Polityka transportu i jego bezpieczeństwa” (1 marca 2012) => raport
  2. „System zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce” (31 maja 2012) => raport
  3. „System ratownictwa drogowego” (4 października 2012) => raport
  4. „System automatycznej kontroli prędkości – zagrożenia i nadzieje” (22 lutego 2013) => raport
  5. „Alkohol w ruchu drogowym – polski problem?” (30 stycznia 2014) => raport
  6. Szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców w Polsce (30 października 2014) => raport
  7. "Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie zwiekszenia uprawnien pieszych na przejsciach" (21 kwietnia 2015 r.) => raport
  8. "Obserwatorium BRD – polska edycja European Road Safety Observatory" (16 lipca 2015) => raport