]]>
close
EN

Program Realizacyjny 2014-2015 Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

data publikacji: 12 maja 2014

W dniu 27 marca 2014 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła Program Realizacyjny na lata 2014-2015 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Program Realizacyjny zawiera zestaw zadań realizujących priorytety i kierunki określone w Narodowym Programie BRD 2020, określa czas wykonania poszczególnych zadań, liderów odpowiedzialnych za ich wdrożenie oraz wyznacza zestaw wskaźników pokazujących stopień realizacji zadania oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Czytaj więcej: http://www.krbrd.gov.pl/pl/program-realizacyjny-2014-2015.html