]]>
close
EN

Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 2020

data publikacji: 2 grudnia 2020

W niedzielę 15 listopada 2020 roku na całym świecie obchodzony był po raz kolejny Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W tym roku gospodarzem uroczystości była Polska. Wspominanie ofiar wypadków drogowych ma już długą tradycję. Po raz pierwszy Dzień Pamięci był obchodzony w 1993 roku z inicjatywy kilku stowarzyszeń, w tym Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych – FEVR. Inicjatywę tę poparł również Papież Jan Paweł II, polecając w tym dniu modlitwom wiernych ofiary wypadków i ich rodziny. Doceniając wagę problemu i solidaryzując się z ofiarami wypadków komunikacyjnych 26 października 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję (A/60/5) ustanawiającą trzecią niedzielę listopada, jako Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (Word Day of Remembrance for Road Crash Victims). Rezolucja stanowi zaproszenie skierowane do państw członkowskich i organizacji międzynarodowych do obchodów tego dnia jako wyraz pamięci o wszystkich poszkodowanych oraz ich najbliższych.

Główne uroczystości obchodów Dnia Pamięci w Polsce od kilku lat odbywają się w Zabawie koło Tarnowa w Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny oraz przy pomniku ofiar wypadków i katastrof komunikacyjnych oraz przemocy „Przejście”, który powstał jako miejsce upamiętnienia tych, którzy zginęli w wypadkach oraz miejsce spotkań i terapii ich rodzin. Jej organizatorami są parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej – Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny wraz ze Stowarzyszeniem i Fundacją Przejście,  Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Instytutem Transportu Samochodowego, a także Krajową Radą BRD.

 

Główne hasło tegorocznych obchodów to PAMIĘTAJ-WSPIERAJ-DZIAŁAJ. Ze względu na pandemię COVID-19 uroczystości w Zabawie były transmitowane online,  Na miejscu oprócz celebracji mszy św. w intencji ofiar wypadków i ich rodzin  miało miejsce zapalenie Światła Pamięci, zasadzenie Drzewa Pamięci oraz prezentacja wystawy związanej z Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych.

 

O swoim bólu w przejmujący sposób mówiła podczas mszy Pani Dorota, przedstawicielka rodzin ofiar. Jej syn zginął w wypadku drogowym w 2017 roku. W każdą niedzielę miesiąca spotyka się ona w Zabawie wspólnie z innymi rodzinami na Godzinie Miłosierdzia i mszy w intencji ofiar. Ks. Zbigniew Szostak- prezes Stowarzyszenie „Przejście” organizuje spotkania terapeutyczne, które łączą bliskich ofiar. Mogą w ten sposób poznać inne osób w żałobie, wymienić się swoim doświadczeniem i wesprzeć.

 

Oprócz wypowiedzi przedstawicieli władz samorządowych i szczebla ministerialnego na miejscu w Zabawie, w relacji online można było posłuchać wystąpień przedstawicieli organizacji międzynarodowych, oraz polskich  zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego, w tym w szczególności:

 • Andrzej Adamczyk- Minister Infrastruktury
 • Brigitte Chaudhry -, Założycielka i Prezes RoadPeace, była Prezes FEVR
 • Jean Todt - Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. Bezpieczeństwa Drogowego
 • Jeannot Mersch – Przewodniczący Europejskiej Federacji Ofiar Drogowych FEVR
 • Mrs Lilyana Pavlova  - Vice Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • Antonio Avenoso,  - Dyrektor Wykonawczy w Europejskiej Radzie Bezpieczeństwa Transportu
 • Matthew Baldwin – Europejski Koordynator ds. Bezpieczeństwa Drogowego
 • Olga Algayerova   - Dyrektor Wykonawcza Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Adina Vălean – Europejska Komisarz ds. Transportu,
 • Konrad Romik – Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • Prof. Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, 
 • Łukasz Smółka  - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ,
 • Marek Dworak  - Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego..

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury wskazał stronę ministerstwa jako platformę pomocy dla rodzin ofiar wypadków drogowych oraz na pilną potrzebę zbudowania systemu opieki nad ich bliskimi. Nie tylko przebudowa istniejącej infrastruktury jest kluczowa, ale także akcje edukacyjne wskazujące na prawidłowe zachowania w ruchu drogowym skierowane do wszystkich użytkowników dróg są ważne i potrzebne, aby zminimalizować, a następnie wyeliminować ofiary w ruchu drogowym.

 

Adina Valean- Europejska Komisarz ds. Transportu wskazała potrzebę działania wielosektorowego; zero ofiar śmiertelnych, zmniejszenie liczby obrażeń, poprawę działania służb ratunkowych i wsparcie powypadkowe. Unia Europejska obecnie jest w procesie ustalania wymogów bezpieczeństwa pojazdów. Kluczowe są zatem systemy ratujące życie takie jak inteligentne ograniczenie prędkości oraz asystent hamowania awaryjnego.

 

Brigitte Chaundhry, założycielka i prezes organizacji RoadPeace, była prezes FEVR (European Federation of Road Traffic Victims), która straciła syna w 1990 w wyniku wypadku drogowego, podkreśliła, że Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych to praca wielu interesariuszy, organizacji rządowych i pozarządowych, uniwersytetów, kościołów i policji, zatem stanowi on narzędzie globalnej kampanii bezpieczeństwa ruchu.

 

Prof. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, przypomniał, że Instytut współpracuje ze Stowarzyszeniem „Przejście” od wielu lat, początkowo z inicjatywy śp. Prof. Ryszarda Krystka, współorganizując warsztaty terapeutyczne i Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Zwrócił także uwagę, że sprawcy wypadków drogowych również znajdują się w traumie i obok rodzin ofiar powinni otrzymać wsparcie w planowanym Centrum Leczenia Traumy w Zabawie.

 

Głos zabrał również Konrad Romik, Sekretarz KR BRD, który od wielu lat podjętymi działaniami podkreśla znaczenie tego miejsca i jego wyjątkowości. Pomnik- rzeźba Przejście jest tego dowodem.

 

Światowa wystawa zorganizowana w Zabawie upamiętniła 15 lat obchodów światowego dnia pamięci ofiar wypadków w skali światowej oraz w Polsce. Zaprezentowano hasła przewodnie obchodów w poszczególnych latach.  Głównymi hasłami zaprezentowanymi na wystawie były m.in. :

 • Od wspólnej pamięci do wspólnych działań-dekada pamięci
 • Drogi zapewniające bezpieczeństwo dla wszystkich,
 • Prędkość zabija, nie przekraczaj jej.

Wystawa przypomniała również postać śp.. Prof.. Ryszarda Krystka niestrudzonego orędownika powstania  pomnika ofiar wypadków drogowych w Zabawie oraz rozwoju działań na rzecz pomocy ofiarom wypadków drogowych. Profesor był wybitnym specjalistą w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykładowcą akademicki, podsekretarzem stanu ds. polityki transportowej w Ministerstwie Infrastruktury. W życiu zawodowym związany był. z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Technicznym w Oranie oraz Instytutem Transportu Samochodowego. Z jego inicjatywy zostały zorganizowane pierwsze konferencje naukowe na temat traumy powypadkowej dotykającej ofiar wypadków i ich rodzin. Od samego początku uczestniczył we wszystkich uroczystościach organizowanych w Zabawie.

Pomnik Przejście

 

Aleja Pamięci

 

16.11.2009 r. w dniu obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych po raz pierwszy posadzono sadzonki wierzby płaczącej, aby upamiętniały tych, którzy zginęli na drogach w poszczególnych latach poczynając od roku 1997 – jest to rok rozpoczęcia obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Zapoczątkowano w ten sposób zwyczaj corocznego sadzenia drzew pamięci, które tworzą obecnie Aleję Pamięci – miejsce kontemplacji oraz pamięci o ofiarach wypadków.

 

 Źródło: http://nowa.parafia2.beep.pl/index.php/pomnik-przejscie/upamietnienie

 

Krzyżyki na pomniku Przejście

 

Krzyżyki o wymiarach 5 x 5 cm znajdujące się na wewnętrznych ścianach pomnika Przejście w sposób indywidualny upamiętniają ofiary wypadków drogowych. Każdy z nich zawiera kilka podstawowych informacji: imię i nazwisko osoby, która zginęła na drodze, datę śmierci, wiek oraz miejsce śmierci.

 

Źrodło: http://nowa.parafia2.beep.pl/index.php/pomnik-przejscie/upamietnienie

 

Obchody uroczystości można obejrzeć klikając w link poniżej:

http://www.przejscie.com/