]]>
close
EN

BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO!” – KAMPANIA SPOŁECZNA POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A.

data publikacji: 21 maja 2020

Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” to jedna z najbardziej rozpoznawanych inicjatyw w Polsce mającej na celu zwiększanie bezpieczeństwa na przejazdach i przejściach kolejowych. Pomysł na kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd…” powstał w 2005 r.

Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych stanowią mniej niż 1% wypadków komunikacyjnych. Każde takie zdarzenie to ludzka tragedia, straty materialne i zaangażowanie służb ratunkowych. Dlatego tak ważne jest stałe edukowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” to przede wszystkim cykliczne działania: warsztaty dla instruktorów ośrodków szkolenia kierowców oraz egzaminatorów WORD, akcje prewencyjne na przejazdach, prelekcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach, kampanie informacyjne w mediach oraz kolportaż materiałów publicystycznych, których celami są: podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych; zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego; minimalizacja liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych; kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych: 
Od 2012 r. kampania została rozszerzona o temat tzw. „dzikich przejść” – przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych. 
Od 2018 r. ważnym elementem kampanii jest inicjatywa #ŻółtaNaklejkaPLK., której zadaniem jest przyspieszenie działania służb.
Od 2019 r. ambasadorkami kampanii są kobiety – matki, żony, córki, siostry, babcie, ciocie uczące Polaków rozsądnego i zgodnego z przepisami zachowania na terenach kolejowych. Pojawiają się w spotach telewizyjnych, materiałach dla dzieci, aplikacjach czy materiałach drukowanych.
 
Więcej na dedykowanej stronie kampanii – www.bezpieczny-przejazd.pl