]]>
close
EN

Konferencja Transport Problems 2020

data publikacji: 10 grudnia 2020

W dniach 30 listopada - 2 grudnia 2020 r. odbyła się międzynarodowa konferencja Transport Problems 2020. Organizatorem konferencji po raz XII był Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Katowice oraz Rektor Politechniki Śląskiej.

Konferencja zorganizowana została w trybie zdalnym, wzięło w niej udział 250 uczestników z 21 krajów, a różnica czasu pomiędzy uczestnikami wynosiła 15 godzin (Nowosybirsk, Vancouver/San Francisco).

 

Tematyka konferencji obejmowała szeroko pojęte problemy transportu: szynowego, wodnego, drogowego, w tym miejskiego i modalnego oraz aspekty technologiczne i środowiskowe. W 6 sesjach tematycznych przedstawiono referaty w trzech językach (angielskim, rosyjskim i polskim). Ostatnie dwie sesje były poświęcone pracom młodych naukowców.

 

W trakcie konferencji przedstawione zostały dwa referaty Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego pt. „Badanie opinii wśród kierowców i pieszych w rejonie przejść dla pieszych”, autorstwa M. Dąbrowskiej-Loranc i K. Sicińskiej oraz „Wpływ stosowania materiałów odblaskowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego”, autorstwa A. Zielińskiej i K. Sicińskiej). Tematy prezentacji przedstawiały wyniki realizowanego w CBR ITS na zlecenie Krajowej Rady BRD w 2018 projektu pt. „Badania zachowań pieszych i relacji pieszy-kierowca wrzesień – grudzień 2018 r.”.

 

Referaty oraz prezentacje wygłaszane w trakcie konferencji są publikowane  w specjalnym wydaniu Transport Problems Journal.

 

Jak co roku konferencja była okazją do przedstawienia wyników badań w zakresie transportu prowadzonych przez ośrodki naukowe i inne podmioty z Europy, Azjii dodatkowo w tym roku z Ameryki Północnej. Zwykle jest to okazja do spotkań i bezpośredniej wymiany doświadczeń uczestników konferencji. W tym roku z uwagi na stan pandemiczny i przeniesienie konferencji do sieci, kontakty podtrzymane zostały zdalnie. Organizatorzy konferencji i uczestnicy mają nadzieję, że przyszłoroczna konferencja rozpocznie się już w Katowicach.

 

Program konferencji poniżej.