]]>
close
EN

Seminarium internetowe: Bezpiecznie, na trzeźwo

data publikacji: 10 grudnia 2020

Opublikowanie przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) nowego raportu pt. Przegląd obecnych i przyszłych programów blokad alkoholowych w Europie (ALCOHOL INTERLOCKS IN EUROPE A AN OVERVIEW OF CURRENT AND FORTHCOMING PROGRAMMES) było okazją do zorganizowania w dniu 7 grudnia 2020 r. seminarium internetowego poświęconego tym zagadnieniom. W 23 krajach Unii Europejskiej w 2018 r. w wypadkach z udziałem alkoholu śmierć poniosło 2 654 osób, a w Polsce 227 kierujących pojazdami. Liczba ta prawdopodobnie jest wyższa z uwagi na duży poziom niedoszacowania.

Jazda pod wpływem alkoholu, obok nadmiernej prędkości, niestosowania pasów bezpieczeństwa i rozproszenia uwagi kierowcy (używanie telefonów komórkowych w trakcie jazdy), jest jedną z czterech głównych przyczyn śmierci na drodze. Alkohol w ruchu drogowym, upośledza zmysł orientacji, oceny odległości, pogarsza utrzymanie toru jazdy, spowalnia czas reakcji, co powoduje wysokie ryzyko wypadku i śmierci wszystkich uczestników zdarzenia.

 

Alkohol w ruchu drogowym to cały czas duży problemem w Unii Europejskiej. Kampanie społeczne, programy edukacyjne uświadamiające negatywne skutki jazdy pod wpływem alkoholu obok stosowania kar finansowych czy zakazy prowadzenia pojazdów dla sprawców tych przestępstw nie zmniejszają problemu.

 

Z pomocą przychodzą tu rozwiązania technologiczne, urządzenia: blokady alkoholowe, które montowane w pojazdach zapobiegają prowadzeniu pojazdów przez osoby będące pod wpływem alkoholu. Blokada umożliwia uruchomienie silnika w momencie gdy kierowca wprowadzi próbkę powietrza, która nie zawiera alkoholu.

 

Program blokad alkoholowych daje osobom skazanym, którzy stracili prawo jazdy, możliwość prowadzenia pojazdów, o ile są trzeźwi. ETSC od dawna opowiada się za blokadami alkoholowymi, w szczególności w ramach programów reedukacji. Badania wielokrotnie wykazały, że połączenie blokad alkoholowych i programów reedukacji ograniczają wskaźniki przestępstw (tj. prowadzenia pojazdu przez osoby którym odebrano prawo jazdy wskutek jazdy pod wpływem alkoholu). Pozwalają osobom skazanym pod kontrolą kierować pojazdami, pozostać aktywnym w społeczeństwie. Dwa kluczowe elementy udanego programu to działania reedukacyjne i przystępne koszty urządzenia.

 

13 ekspertów z Europy (w tym z Polski) opracowało dla ETSC wykaz programów blokad alkoholowych. Przedstawia ono praktyczne podejście, w jaki sposób każde państwo wdrożyło swój system krajowy lub zamierza wdrożyć go w przyszłości. Określono w nim również mocne i słabe strony, które mają na celu popieranie skuteczniejszych środków oraz inspirowanie innych państw członkowskich do wdrożenia dobrych praktyk.

 

W wydarzeniu online wzięłi udział eksperci z Belgii, Szwecji, Finlandii, Francji i Włoch, którzy przedstawili procedury stosowania blokad alkoholowych w swoich krajach i podzielili się swoimi doświadczeniami. Wynika z nich, że w każdym kraju UE rozwiązania zmniejszania problemu alkoholu w ruchu drogowym są różne. Ponadto w każdym kraju są inne dopuszczalne limity poziomu alkoholu we krwii kierowcy. Jednak spójne wyniki badań wskazują, że wprowadzenie i/lub obniżanie dopuszczalnego poziomu stężenia alkoholu we krwi oraz wdrożenie losowych kontroli stanu trzeźwości wpływa na spadek liczby wypadków drogowych (i ich konsekwencji). Nieco mniejsze efekty można osiągnąć obniżając dopuszczalny poziom alkoholu dla młodych kierowców, okresowo zatrzymując prawa jazdy, wprowadzając blokady alkoholowe czy wdrażając odpowiednie programy leczenia dla osób uzależnionych od alkoholu. Wiele nadzieji związanych jest z rozwojem i doskonaleniem programów reedukacyjnych adresowanych do ściśle zdefiniowanych grup kierowców. Kampanie informacyjne traktowane są raczej jako działania wzmacniające efekty wymienionych wyżej rozwiązań prewencyjnych.

 

W Polsce od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku obowiązuje limit do 0,2 g/L (‰) alkoholu we krwi kierowcy pojazdu mechanicznego. Stężenie alkoholu we krwii kierowcy od 0,2 do 0,5 g/L; (‰) oznacza „stan po użyciu alkoholu” i jest traktowany jako wykroczenie. Gdy stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 g/L; (‰) wówczas jest to „stan nietrzeźwości”, który w Polsce traktowany jest jako przestępstwo.

 

Polski program blokad alkoholowych jest dobrowolnym rozwiązaniem dla tych, którzy byli sprawcami przestępstwa (u których poziom alkoholu był powyżej 0,5 g/l) i otrzymali „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych”. Wówczas takie osoby mogą po upływie połowy orzeczonej kary ubiegać się o zmianę na „zakaz prowadzenia pojazdów bez blokady alkoholowej”, wówczas w swoich pojazdach muszą mieć zainstalowane urządzenia. W przypadku orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdu, musi upłynąc 10 lat aby starać się o zmianę kary. Obecnie w Polsce nie są prowadzone żadne programy monitoringu i ewaluacji zastosowania blokad alkoholowych.

 

Raport poniżej.