]]>
close
EN

Seminarium Komisji Europejskiej dotyczące prędkości.

data publikacji: 10 grudnia 2020

8 października 2020 r. Komisja Europejska wraz z Wydziałem Transportu Florenckiej Szkoły Prawa (Transport Area of the Florence School of Regulation) zorganizowała seminarium z udziałem ekspertów dotyczące prędkości i zarządzania prędkością w europejskich strategiach bezpieczeństwa ruchu.

Uczestnicy seminarium przedstawili krajowe strategie dotyczące zarządzania prędkością oraz stosowanie zasady bezpiecznego systemu (safe system approach).
Wiele krajów wykazało zmiany w polityce ograniczenia prędkości i praktyce egzekwowania prawa na różnych rodzajach dróg. Zmiana ograniczeń prędkości jest często przedmiotem intensywnych debat społecznych i politycznych. W wielu krajach stosowanie większych ograniczeń prędkości na sieci autostrad jest powracającym argumentem politycznym.

 

Konkluzje wynikające z przygotowanego seminarium są następujące:

  • komunikacja na wszystkich szczeblach administracji skupiona na prędkości i zarządzaniu prędkością ma kluczowe znaczenie,
  • dane o bezpieczeństwie i metody ich zbierania, mają ogromne znaczenie jako narzędzie wspierające opracowywanie polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego, w zakresie lepszego egzekwowania prawa oraz dla wsparcia kierowcy,
  • partnerstwo między wszystkimi szczeblami władzy, interesariuszami i przemysłem, w  ramach zamówień publicznych oraz popularyzacji  najlepszych praktyk, aby prędkość stała się najważniejszą kwestią w ruchu drogowym.

Wnioski z konferencji:

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/2020-10-08-speed_seminar_conclusions.pdf

 

Raport Europejskiego Obserwatorium BRD nt. prędkości:

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/2020-10-08-road_safety_thematic_report_speed.pdf