]]>
close
EN

Wiadomości

Blokady alkoholowe

data publikacji: 16 kwietnia 2021

Parlamentarna Rada Doradcza ds. Bezpieczeństwa Transportu Wielkiej Brytanii (PACTS) opublikowała raport dotyczący używania blokad alkoholowych w celu ograniczenia liczby kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu. PACTS wzywa rząd Wielkiej Brytanii do jak najszybszego opracowania i wdrożenia programu blokad alkoholowych.

Seminarium AV PL ROAD Polska droga do automatyzacji transportu drogowego

data publikacji: 15 kwietnia 2021

W dniu 22 marca 2021 r. w ITS odbyło się w trybie zdalnym pierwsze z cyklu sześciu seminariów poświęconych automatyzacji transportu drogowego. Semimarium było wprowadzeniem do tematyki automatyzacji transportu drogowego, badań pojazdów i jest związane z realizowanym przez Centrum Telemetyki Transportu ITS, we współpracy z Politechniką Warszawską i Ministrestwem Infrastruktury projektem AV-PL-ROAD pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego”. Projekt finansowany jest z NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. W trakcie spotkań omawiane będą zagadnienia prawne i organizacyjne, techniczne, akceptacji społecznej, dostosowania infrastruktury, badań pojazdów, interakcji człowiek-maszyna i inne związane z wdrażaniem pojazdów zautomatyzowanych.

40 PIN Flash: Czy badania lekarskie kierowców spełniają swój cel?

data publikacji: 15 kwietnia 2021

Właśnie ukazał się nowy raport Europejskiej Rady ds Transportu ETSC zatytułowany "Are medical fitness to drive procedures fit for purpose?" - PIN Flash 40. Raport przedstawia aktualny stan w krajach uczestniczących w programie PIN ETSC w zakresie oceny stanu zdrowia kierowcy w odniesieniu do Dyrektywy UE z 2006 roku w sprawie praw jazdy. Badania wykazały, że określone schorzenia, nadużywanie narkotyków, zaburzenia psychiczne, epilepsja i cukrzyca mogą mieć poważniejszy wpływ na stan zdrowia kierowcy i prowadzenie pojazdu niż jego wiek. Obowiązkowe badania lekarskie dla osób starszych nie wskazują by były skutecznym środkiem zapobiegania poważniejszym kolizjom drogowym.

Podręcznik WHO oraz Global Road Safety Partnership „Zarządzanie prędkością dla ustawodawców oraz praktyków.”Speed management. A road safety manual for decision-makers and practitioners”.

data publikacji: 3 marca 2021

Mimo że podręcznik opublikowany został w 2008 roku, warto go przeanalizować pod kątem dobrych przykładów rozwiązań problemu zarządzania prędkością. Wydaje się to tym bardziej zasadne, że Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przypadający na 17-23 maja 2021, wybrał zarządzanie prędkością jako temat wiodący.

MILIONY DZIECI ZNIKNĘŁY Z ZAJĘĆ EDUKACJI BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM Z POWODU COVID I WYNIKAJĄCEJ Z TEGO IZOLACJI

data publikacji: 2 marca 2021

Ukazał się nowy raport zawierający przegląd wpływu COVID-19 na edukację w zakresie bezpieczeństwa ruchu i mobilności w Europie.

PIN FLASH 39 ETSC: Jak poprawić bezpieczeństwo lekkich i ciężkich pojazdów ciężarowych w krajach UE

data publikacji: 26 lutego 2021

Na stronach ETSC pojawił się kolejny raport nt. How to improve the safety of goods vehicles in the EU? - PIN Flash Report 39

VIII KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021

data publikacji: 25 lutego 2021

Kraków, 24-26 lutego 2021 r.

PIN FLASH 38 ETSC: Jak bezpieczne jest poruszanie się pieszo i jazda na rowerze w Europie

data publikacji: 24 lutego 2021

W ramach kolejnego PIN Flash Europejska Rada ds. Transportu, ETSC w październiku 2020 roku opublikowała dane dotyczące jak bezpieczne jest poruszanie się pieszo i jazda na rowerze w Europie.

Inspektorat Transportu Drogowego podwaja liczbę rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle. Nowe instalacje w 18 miastach.

data publikacji: 2 lutego 2021

CANARD (jednostka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, utworzona w celu centralizacji i automatyzacji nadzoru nad ruchem drogowym) ogłosił przetarg na systemy rejestrujące przejazdy na czerwonym świetle. Zostaną one zainstalowane na 30 skrzyżowaniach w 18 miastach. Te skrzyżowania naukowcy Instytutu Transportu Samochodowego wskazali jako najbardziej niebezpieczne.

6 Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniach 17 – 23 maja 2021 roku

data publikacji: 19 stycznia 2021

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła tydzień od 17 do 23 maja 2021 roku Światowym Tygodniem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem Tygodni jest obniżenie liczby zabitych w wypadkach drogowych. Każdego roku na całym świecie na drogach ginie 1,35 miliona osób. Wypadki drogowe są najczęstszą przyczyną śmierci lub trwałego kalectwa dzieci i młodych ludzi w wieku 5 – 29 lat. Szacuje się, że wypadki drogowe pochłaniają w przybliżeniu 3% PKB, a w krajach o niskich i średnich dochodach do 5% PKB.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10