]]>
close
EN

4. Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 8-14 maja 2017 r.

data publikacji: 9 maja 2017

4. Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 8-14 maja 2017 r.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła tydzień od 8 do 14 maja 2017 r. Światowym Tygodniem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Tym razem ONZ chce zwrócić uwagę na najważniejszy problem bezpieczeństwa ruchu - prędkość. Jest ona przyczyną 1/3 liczby śmiertelnych wypadków drogowych w krajach rozwiniętych i aż połowy wszystkich wypadków śmiertelnych w krajach rozwijających się. 
Państwa, które osiągnęły sukces w znacznym ograniczeniu liczby ofiar wypadków drogowych zrobiły to traktując priorytetowo skuteczne działania dotyczące zarządzania prędkością. Wśród nich znalazły się: 
• Budowa lub modernizacja dróg obejmująca rozwiązania uspokajające ruch drogowy,
• Dostosowanie limitów prędkości do funkcji i zadań danej drogi,
• Konsekwentne egzekwowanie limitów prędkości,
• Instalowanie urządzeń ograniczających prędkości w pojazdach,
• Podnoszenie świadomości wśród społeczeństwa o zagrożeniach, jakie niesie za sobą przekraczanie dozwolonych limitów prędkości.
Celem 4. Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z poruszaniem się z nadmierną prędkością w ruchu drogowym i zainicjowanie działań ograniczających negatywne zachowania osób, które ją przekraczają, co przyczyni się do zmniejszenia liczby śmiertelnych wypadków drogowych.