]]>
close
EN

Ankieta dla uczestników ruchu drogowego

data publikacji: 8 sierpnia 2017

Ankieta dla uczestników ruchu drogowego

Opracowanie wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady BRD Instytut Transportu Samochodowego i M&G Consulting realizują projekt dotyczący bezpiecznego ruchu rowerowego. Projekt składa się z części badawczej dotyczącej skuteczności rozwiązań inżynieryjnych stosowanych na drodze oraz opracowania w formie podręcznika wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. W pracach nad podręcznikiem zostaną wykorzystane liczne doświadczenia krajowe i międzynarodowe oraz wyniki przeprowadzonych badań i ankiet.

Zgodnie z przyjętą metodologią badania będą składać się z obserwacji, pomiarów ruchu oraz  sondaży ankietowych zarówno wśród rowerzystów jak i innych użytkowników drogi – pieszych lub kierowców samochodów. Badania mają służyć zidentyfikowaniu typowych problemów, konfliktów czy zagrożeń bezpieczeństwa poszczególnych grup użytkowników drogi zarówno w sensie obiektywnym jak i subiektywnym.

W ramach badań chcielibyśmy przeprowadzić sondaż wśród uczestników ruchu zarówno rowerzystów jak i  innych użytkowników drogi – pieszych lub kierowców samochodów  na temat ruchu rowerowego w Polsce oraz konkretnych rozwiązań stosowanych na drodze, a będących przedmiotem badań. 

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety internetowej, a zainteresowane osoby jeszcze dodatkowo dłuższej ankiety, dotyczącej konkretnych rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego. 

Po wypełnieniu dłuższej ankiety, zamieszczonej poniżej, prosimy o przesłanie jej na adres info@obserwatoriumbrd.pl.

Państwa opinie mogą realnie przyczynić się do oceny stosowanych rozwiązań pod kątem celowości zastosowania, czytelności, oceny przydatności, indywidualnego poczucia bezpieczeństwa oraz zasad ich wdrażania.

 

Ankieta - plik pdf

Ankieta - plik docx