]]>
close
EN

ESRA (E-Survey of Road Users’ Attitudes) - Badanie ankietowe dotyczące postaw uczestników ruchu drogowego

data publikacji: 22 września 2020

ESRA (E-Survey of Road Users’ Attitudes) - Badanie ankietowe dotyczące postaw uczestników ruchu drogowego

23 września 2020 rozpoczyna się seria seminariów prezentujących wyniki projektu ESRA2 – Globalne badanie kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu wsparcia rozwoju skutecznej polityki brd. Założeniem projektu ESRA jest naukowe wsparcie w procesie tworzenia polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie krajowym i międzynarodowym poprzez badanie reprezentatywnych grup użytkowników dróg. Jest to możliwe dzięki porównywalnym wynikom we wszystkich krajach uczestniczących dzięki jednolitej metodzie badawczej i identycznym pytaniom w kwestionariuszu.

ESRA (E-Survey of Road Users’ Attitudes) to międzynarodowy projekt realizowany przez instytucje i organizacje zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego na całym świecie zainicjowany i koordynowany przez instytutu VIAS w Brukseli. Projekt rozpoczął się w 2015 roku i finansowany był ze środków krajów uczestniczących w badaniu oraz dotacji międzynarodowych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Instytut Transportu Samochodowego należał do 11 instytutów tworzących grupę założycielską.

 

Celem projektu jest zebranie porównywalnych i wiarygodnych informacji o opiniach, zachowania i postawach użytkowników dróg na temat zagrożeń występujących w ruchu drogowym i działań prewencyjnych podejmowanych w tym obszarze. Podstawą badań jest wspólny kwestionariusz opracowany przez ekspertów ze wszystkich uczestniczących krajów zawierający 41 pytania (w tym 243 zmienne).

 

Dotychczas miały miejsce dwa ogólnoświatowe badania znane jako ESRA1 i ESRA2. Dane zostały zebrane poprzez internetowe ankiety wypełniane przez respondentów na 5 kontynentach w 38 krajach, (projekt ESRA1) oraz w 48 krajach (projekt ESRA2). W każdym kraju próba badana obejmowała 1000 respondentów.

 

Efektem każdorazowej edycji badań jest seria raportów tematycznych podsumowujących badania w poszczególnych krajach, jak również obejmująca analizy porównawcze i określające podstawowe trendy we wskazanych obszarach bezpieczeństwa ruchu.

 

Raporty tematyczne ESRA2 obejmowały następujące zagadnienia:

 • prędkość pojazdu,
 • rozproszenie uwagi (używanie telefonów komórkowych),
 • zmęczenie kierowcy,
 • prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków,
 • niechronieni uczestnicy ruchu.

Inne tematy analizowane w ramach projektu to:

 • korzystanie z różnych środków transportu,
 • wsparcie dla krajowej polityki bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • deklarowane przez użytkowników bezpieczne i niebezpieczne zachowanie w ruchu drogowym,
 • postawy wobec bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym,
 • subiektywne bezpieczeństwo i ocena ryzyka,
 • udział w wypadkach drogowych,
 • postawy wobec środków egzekucyjnych,
 • automatyka pojazdów (nowe).

Ideą badania ESRA jest jego powtarzalność co trzy lata w celu porównania wyników i określenie zmian zachodzących w czasie w temacie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Więcej szczegółów: https://www.esranet.eu/en/

 

W okresie wrzesień 2020- luty 2021 odbędzie się 6 seminariów online, w trakcie których zostaną przedstawione najnowsze wyniki zgromadzone w trakcie badania ESRA2. Każde seminarium potrwa 1 godz. i rozpoczynać się będzie o godz. 15:00.

 

Udział w seminariach  jest bezpłatny ale liczba miejsc jest ograniczona.

 

Instytut Transportu Samochodowego wygłosi referat dotyczący pieszych w ruchu drogowym, w listopadzie br.

 

LISTA SEMINARÓW

 

1st Webinar - 23 września 2020 - rejestracja

https://register.gotowebinar.com/register/7232479045047803406

 

Enforcement and traffic violations (SWOV – Charles Goldenbeld)

 

Seat belt & Child restraint systems (IATSS – Hideki Nakamura)

 

2nd Webinar - 21 października  2020

 

Senior road users (TIRF - Heather Woods-Fry)

 

Support for policy measures (VIAS – Wouter Van den Berghe)

 

3rd Webinar - 18 listopada  2020

 

Pedestrians (ITS - Ilona Buttler and Dagmara Jankowska-Karpa)

 

Cyclists (Bfu – Yvonne Achermann)

 

4th Webinar - 16 grudnia  2020

 

Moped drivers and Motorcyclists (NTUA – George Yannis)

 

Gender Issues (EIFFEL – Marie-Axelle Granié)

 

5th Webinar - 13 stycznia  2021

 

Young road users (KfV – Gerald Furian)

 

Subjective safety and risk perception (KfV – Susanne Kaiser)

 

6th Webinar - 17 luty  2021

 

Vehicle automation (TIRF - Heather Woods-Fry)

 

Bonus presentation – TBA (VIAS - Katrien Torfs/Uta Meesmann)

 

ESRA1

ESRA2