]]>
close
EN

Folder informacyjno-edukacyjny „Przepis na… bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz aplikacja Going Abroad

data publikacji: 1 lipca 2016

Folder informacyjno-edukacyjny „Przepis na… bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz aplikacja Going Abroad

Minister Infrastruktury i Budownictwa, przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Adamczyk 30 czerwca 2016 r. podczas konferencji zaprezentował folder informacyjno-edukacyjny „Przepis na… bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz darmową aplikację Going Abroad, przygotowaną przez Komisję Europejską we współpracy z instytucjami właściwymi w sprawach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Folder „Przepis na … bezpieczeństwo w ruchu drogowym” ma na celu podniesienie świadomości o aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego i skierowany jest do wszystkich uczestników ruchu drogowego, również do cudzoziemców poruszających się po polskich drogach. W folderze znajdują się podstawowe informacje dotyczące zasad ruchu drogowego, w tym: podstawowy zbiór praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego, najważniejsze telefony alarmowe, zasady udzielania pierwszej pomocy, informacje o drogach, dopuszczalnych limitach prędkości oraz inne zasady bezpiecznego korzystania z polskich dróg. 

Folder „Przepis na … bezpieczeństwo w ruchu drogowym” będzie wykorzystywany przez członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych akcji informacyjno-edukacyjnych oraz innych wydarzeń promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego zarówno w kraju, jak i za granicą. Zachęcamy, by folder był wykorzystywany przez wszystkich, którzy chcą bezpiecznie poruszać się po polskich i europejskich drogach.

Folder dostępny jest w pięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej i hiszpańskiej.

 

Darmowa aplikacja Going Abroad dostępna jest dla wszystkich uczestników ruchu drogowego w Polsce oraz w Europie. Została przygotowana przez Komisję Europejską we współpracy z instytucjami właściwymi w sprawach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach członkowskich (z Polski - Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dokonał przeglądu zakresu tematycznego aplikacji oraz w dokonał jej aktualizacji. Z aplikacji można dowiedzieć się m.in., jakie są ograniczenia prędkości na drogach w Polsce i w  innych krajach członkowskich UE, jakie jest dopuszczalne uregulowane prawnie stężenie alkoholu oraz jakie prawa i obowiązki dotyczą niechronionych uczestników ruchu drogowego, kierowców oraz pasażerów.

Aplikacja jest dostępna we wszystkich językach europejskich i można ją pobrać za darmo na każdy telefon, który obsługuje systemy Windows, Android, iOS.

 

Opracowano na podstawie: http://krbrd.gov.pl/

 

Kliknij aby pobrać aplikację

 

Kliknij aby pobrać folder