]]>
close
EN

IRTAD Road Safety Annual Report, 2020

data publikacji: 26 listopada 2020

IRTAD Road Safety Annual Report, 2020

International Transport Forum (ITF) opublikowało kolejny Roczny Raport Bezpieczeństwa na Drogach (Road Safety Annual Report 2020). Wg zgromadzonych danych w 2019 roku w większości krajów liczba ofiar śmiertelnych była mniejsza niż średnia z lat 2016-18.

Według przeanalizowanych w raporcie danych za ubiegły rok liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2019 roku  w większości krajów była niższa niż średnia z lat 2016-18. W 22 z 30 krajów podlegających analizie, nastąpił spadek, podczas gdy 8 krajów  odnotowało wzrost. Największy spadek liczby zabitych odnotowano w Szwecji (-21,6%), następnie w Korei (-18%) i Szwajcarii (-17,4%). Wzrost liczby ofiar śmiertelnych zanotowano w  Danii (+ 7,2%), Holandii (+ 3,3%)
i Belgii (+ 2,9%).

 

Jako główne trendy w bezpieczeństwie ruchu w oparciu o analizę zagrożeń  w poszczególnych  krajach wskazano:

  • zmiany w strukturze demograficznej – wyższy odsetek seniorów i niższy odsetkiem młodszych grup wiekowych wśród ofiar śmiertelnych wypadków drogowych;
  • rozproszenie uwagi - rosnący problem, zwykle na skutek korzystania z telefonów komórkowych nie tylko kierowców samochodów, ale także rowerzystów, pieszych i motocyklistów;
  • przekraczanie prędkości i jazda pod wpływem alkoholu - dwa kluczowe czynniki skutkujące ofiarami śmiertelnymi na drodze - nadmierna prędkość od 15% do 35%, a alkohol od 10% do 30% ofiar śmiertelnych;
  • zagrożenie ze strony nowych form mobilności (UTO). Statystyki wypadków nie pozwalają jeszcze na wyraźne rozróżnienie tych nowych form, ale wiele krajów zarejestrowało nowe rodzaje wypadków z udziałem tych urządzeń.

Raport odnosi się również do statystyk za 2020 rok. Ważnym czynnikiem bezpieczeństwa na drogach w 2020 roku jest niewątpliwie koronawirus. Covid-19, mimo wszystkich jego negatywnych skutków na całym świecie przyniósł ze sobą nieoczekiwany, znaczący spadek liczby ofiar śmiertelnych na drogach w krajach, gdzie wprowadzono przymusową izolację.

 

Liczba ofiar śmiertelnych na drogach znacznie zmalała w pierwszych miesiącach 2020 roku.. Jednak wydaje się, że liczba ta nie spadła proporcjonalnie do zmniejszenia ruchu. Niektóre kraje zanotowały wzrosty średnich prędkości i ciężkości wypadków drogowych. W kolejnym raporcie zostanie przeprowadzona szczegółowa analiz biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przymusowej izolacji i jej wpływ na ruch drogowy, na zachowanie podczas jazdy oraz zmianę rodzaju pojazdów biorących udział w ruchu - na przykład wzrost liczby rowerzystów w wielu krajach w wyniku Covid19.

 

Raport przygotowywany jest co roku przez  IRTAD (International Road Traffic and Accident Database) funkcjonujący w strukturach OECD. Dane o wypadkach z poszczególnych krajów dostarczają kraje członkowskie OECD. Dane o Polsce od 1997 roku przekazuje Instytut Transportu Samochodowego.

 

Raporty do pobrania w pdf (cały raport i raport dla Polski)

 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/irtad-road-safety-annual-report-2020_0.pdf

 

https://www.itf-oecd.org/road-safety-annual-report-2020