]]>
close
EN

Kalkulator bezpieczeństwa ruchu drogowego (ROAD SAFETY CALCULATOR)

data publikacji: 14 października 2020

Kalkulator bezpieczeństwa ruchu drogowego (ROAD SAFETY CALCULATOR)

Seminaria online- 27, 28 I 29 października 2020 r. NARZĘDZIE WSPIERANIA DECYZJI STRATEGICZNYCH

Globalne Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego podjęło kolejną inicjatywę związaną z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach o niskim i średnim dochodzie narodowym. Dzięki funduszom Banku Światowego eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego opracowali Kalkulator Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ma to być narzędzie pomocne przy opracowywaniu strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego, pozwalające na wskazanie  konkretnych korzyści wynikających z wdrożenia proponowanych strategii.

 

Z kalkulatora mogą korzystać instytucje rządowym i organizacje pozarządowe na szczeblu centralnym i lokalnym przy ustalaniu priorytetów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chodzi o działania w zakresie edukacji i kształtowania postaw i zachowań użytkowników dróg,  bezpieczeństwa pojazdów i  infrastruktury drogowej  oraz nadzoru nad  przestrzeganiem ograniczeń prędkości. Narzędzie może być przydatne dla osób zajmujących się planowaniem i zarządzaniem. Jego użytkownikami powinni być praktycy zajmujący się ustalaniem polityki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zdrowiem publicznym, urbanistyką, inżynierią, egzekwowaniem prawa i nie tylko.

 

Więcej informacji na temat kalkulatora i jego form zastosowania będzie można uzyskać podczas  seminariów internetowych, które odbędą się w dniach 27-28 października 2020 roku. W ramach webinarium w małych grupach dyskusyjnych z udziałem specjalistów z Uniwersytetu Stanowego Iowa (USA) i Uniwesytetu Monash (Australia) będzie można dowiedzieć się jak skorzystać z kalkulatora i przetestować go przy zastosowaniu danych specyficznych dla danego regionu.

 

https://mailchi.mp/41b3c11e7409/invitation-road-safety-calculator-webinar