]]>
close
EN

KLUCZOWE ZASADY EDUKACJI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I MOBILNOŚCI – RAPORT ETSC 2020

data publikacji: 22 maja 2020

KLUCZOWE ZASADY EDUKACJI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I MOBILNOŚCI – RAPORT ETSC 2020

W 2020 roku ukazała się publikacja ETSC (w ramach projektu LEARN!) pt. Key principles for traffic safety and mobility education kontynuująca temat szkolnego wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży. Poprzedni raport ETSC (etsc.eu/wp-content/uploads/ETSC-LEARN-Report-on-the-Status-of-Traffic-Safety-and-Mobility-Education-in-Europe.pdf) wykazał, że zapewnianie takiej edukacji różni się znacznie w poszczególnych krajach Europy, a większość z nich nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Edukacja jest ważnym elementem podejścia Safe System approach. Kraje Unii Europejskiej zobowiązały się do zapewnienia edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu i mobilności szczególnie w szkołach.

Niniejsza publikacja zawiera zalecenia, które należy wdrożyć w UE w celu zapewnienia wszystkim – a zwłaszcza dzieciom i młodzieży – wysokiej jakości edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu i mobilności. Te kluczowe zasady koncentrują się na zapewnieniu edukacji brd i mobilności osobom do 18 lat, w szczególności uczniom przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.
17 zasadom towarzyszą przykłady dobrych praktyk, podzielone na pięć grup tematycznych, tj:
• zapewnienie prawa do otrzymania edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu i mobilności,
• angażowanie i wspieranie szkoły,
• zapewnienie wysokiej jakości edukacji,
• ułatwienie warunków ramowych,
• zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron.
Wymieniona lista zasad i przykłady dobrych praktyk adresowane są przede wszystkim do decydentów i władz szczebla krajowego i lokalnego. Zasady te należy uwzględniać przy opracowywaniu nowych polityk lub rewizji obecnych dotyczących edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu i mobilności.
Zasady te mogą być również wdrażane przez inne podmioty, np. przez dyrektorów szkół, którzy  powinni mocniej akcentować zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu w swoich placówkach, wyznaczyć nauczyciela odpowiedzialnego (kontaktowego) za ten obszar, stosować kryteria wysokiej jakości edukacji przy podejmowaniu decyzji o zamawianiu nowych materiałów dydaktycznych.
W niniejszym raporcie wyjaśniono również, dlaczego ważne jest zapewnienie edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu i mobilności.

Pokaż podobne strony