]]>
close
EN

Komisja Europejska ogłasza duży pakiet inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa transportu

data publikacji: 22 grudnia 2020

Komisja Europejska ogłasza duży pakiet inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa transportu

W dniu 9 grudnia 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła nową strategię zrównoważonej i inteligentnej mobilności wraz z planem działania składającym się z 82 inicjatyw, wskazującym kierunki działań na najbliższe lata. Wśród propozycji działań ustawodawczych znalazły się między innymi: zaktualizowane przepisy dotyczące transgranicznego egzekwowania przepisów dotyczących wykroczeń drogowych, sprawności pojazdów, pojazdów zautomatyzowanych i praw jazdy oraz propozycja instalacji automatycznych telefonów alarmowych eCall w motocyklach, ciężarówkach i autobusach. W najbliższym czasie Komisja Europejska będzie pracować nad nowymi wytycznymi dotyczącymi limitów alkoholu we krwi i blokad alkoholowych.

Nowa strategia zrównoważonej i inteligentnej mobilności jest wzorowana na doświadczeniach ostatnich lat łączenia szeregu nowych powiązanych środków w jeden pakiet, zamiast ogłaszania ich indywidualnie. Zakłada ona, że do 2050 roku prawie wszystkie samochody osobowe,  autobusy, a także nowe pojazdy ciężarowe będą bezemisyjne, a kolejowy ruch towarowy podwoi się.

 

U podstaw propozycji leży Wizji Zero do 2050 r cel szczegółowy programu bezpieczeństwa ruchu drogowego do 2030 r, czyli zmniejszenie o 50% liczby ofiar śmiertelnych i poważnie rannych w wypadkach drogowych.

 

Wśród wskazanych inicjatyw w dziedzinie zrównoważonej mobilności miejskiej znalazły się między innymi takie jak: podwojenie liczby bezpiecznych ścieżek rowerowych do 5000 km oraz wezwanie wszystkich średnich i dużych miast do przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) do 2030 r.  z końcowym celem zero zabitych na drogach. Środki z budżetu na transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T) zostaną udostępnione na bezpieczniejszą infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów.

 

Komisja oświadczyła również, że oceni potrzebę utworzenia nowej agencji, której zadaniem ma być wspieranie bezpiecznych, inteligentnych i zrównoważonych operacji transportowych. Powołanie takiej agencji pozwoliłoby lepiej zarządzać działaniami na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na szczeblu UE, w tym również wprowadzania na rynek pojazdów autonomicznych.  W tym kontekście chodzi o nadzór rynku, testy w warunkach rzeczywistych i szczegółowe badania zderzeniowe (crash tests).

 

Źródło: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789.pdf