]]>
close
EN

Wiadomości

Państwa członkowskie UE wznawiają Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Charter – ERSC)

data publikacji: 23 sierpnia 2021

Komisja Europejska oficjalnie wznowiła Europejską Kartę BRD, największą platformę bezpieczeństwa ruchu drogowego społeczeństwa obywatelskiego, której celem jest wsparcie realizacji Wizji Zero.

Pierwsze efekty nowych przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych. Najechanie na pieszych w czerwcu 2018-2021

data publikacji: 20 sierpnia 2021

W dniu 1 czerwca 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące pieszych. Piesi uzyskali pierwszeństwo nie tylko gdy znajdują się na przejściu dla pieszych, ale także wchodząc na to przejście. W POBR przeprowadzono analizę wstępnych danych o wypadkach w czerwcu czyli dla pierwszego miesiąca obowiązywania tych przepisów. Stwierdzono niewielką poprawę sytuacji pieszych na polskich drogach.

Raport i Konferencja dotycząca mobilności i zagrożeń seniorów w ruchu drogowym

data publikacji: 19 sierpnia 2021

Na stronie www.dekra-roadsafety.com ukazał się nowy Raport DEKRA Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2021 pod tytułem “Old-Age Mobility” (Mobilność Seniorów). W dniu 2 września 2021 roku o godz. 11:00 Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego organizuje Konferencję on-line dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób starszych

Projekt MOVING Safely To All RoadS – „Moving Stars”

data publikacji: 10 sierpnia 2021

Instytut Transportu Samochodowego realizuje projekt międzynarodowy MOVING Safely To All RoadS – „Moving Stars” (Bezpieczne poruszanie się po wszystkich drogach — „Migające Gwiazdy”)

Rozpoczęła się realizacja Projektu Baseline

data publikacji: 15 lipca 2021

Instytut Transportu Samochodowego przystąpił do realizacji europejskiego projektu Baseline - Collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety – Badania w celu wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Konferencja Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC): Road Safety Performance Index 2021 (PIN)

data publikacji: 1 lipca 2021

Konferencja odbyła się w formule online w dniu 16 czerwca 2021 roku. Przedstawiono 15th PIN annual report: Ranking EU progress on road safety podsumowujący stanu bezpieczeństwa w 27 krajach Unii Europejskiej w 2020 roku oraz wskazujacy kolejne kroki w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podręcznik opracowywania i oceny działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu i mobilności

data publikacji: 29 czerwca 2021

W czerwcu 2021 roku, w ramach projektu LEARN!, ukazał się Podręcznik opracowywania i oceny działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu i mobilności (Manual for Developing and Evaluating Traffic Safety and Mobility Education Activities) Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) pod redakcją Franka Mütze.

Konkurs na grant z dziedziny brd

data publikacji: 16 czerwca 2021

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na projekt poprawiający bezpieczeństwo i zdobycie grantu na jego realizację.

Badania WHO dotyczące wspierania transportu miejskiego i mobilności w dobie pandemii COVID-19 (WHO Supporting healthy urban transport and mobility in the context of COVID-19)

data publikacji: 11 czerwca 2021

Ukazało się nowe opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia zatytułowane „WHO Supporting healthy urban transport and mobility in the context of COVID-19”. Dotyczy ono działań prowadzonych w różnych krajach w celu łagodzenia ograniczeń spowodowanych koronawirusem w podróżowaniu i w ruchu osób oraz towarów różnymi środkami transportu.

Podsumowanie Tygodnia BRD w Łomiankach

data publikacji: 11 czerwca 2021

Z inicjatywy Zarządu Osiedla Dąbrowa Zachodnia, Komisji Dialogu Społecznego ds. Mobilności w Łomiankach i Sołectwie Kiełpin odbyły się wydarzenia związane z obchodami Światowego Tygodnia BRD obchodzonego pod hasłem Prędkość LOVE 30 km/h. Podjęte działania wspierała Komenda Powiatowa Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Starych Babicach oraz Straż Miejska w Łomiankach.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10