]]>
close
EN

Wiadomości

Badania WHO dotyczące wspierania transportu miejskiego i mobilności w dobie pandemii COVID-19 (WHO Supporting healthy urban transport and mobility in the context of COVID-19)

data publikacji: 11 czerwca 2021

Ukazało się nowe opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia zatytułowane „WHO Supporting healthy urban transport and mobility in the context of COVID-19”. Dotyczy ono działań prowadzonych w różnych krajach w celu łagodzenia ograniczeń spowodowanych koronawirusem w podróżowaniu i w ruchu osób oraz towarów różnymi środkami transportu.

Podsumowanie Tygodnia BRD w Łomiankach

data publikacji: 11 czerwca 2021

Z inicjatywy Zarządu Osiedla Dąbrowa Zachodnia, Komisji Dialogu Społecznego ds. Mobilności w Łomiankach i Sołectwie Kiełpin odbyły się wydarzenia związane z obchodami Światowego Tygodnia BRD obchodzonego pod hasłem Prędkość LOVE 30 km/h. Podjęte działania wspierała Komenda Powiatowa Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Starych Babicach oraz Straż Miejska w Łomiankach.

Inteligentny asystent kontroli prędkości (Intelligent Speed Assistance – ISA) we wszystkich nowych samochodach w EU od 2022 roku.

data publikacji: 10 czerwca 2021

Państwa członkowskie UE zatwierdziły standardy techniczne dotyczące systemu inteligentnego wspomagania kierowcy w zakresie prędkości tzw. asystenta prędkości (ISA), torując drogę dla technologii, która ma być instalowana jako obowiązkowe wyposażenie wszystkich nowych pojazdów sprzedawanych w Unii Europejskiej od 2022 roku.

Dzień Dziecka – Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CBR) Instytutu Transportu Samochodowego w szkole podstawowej w miejscowości Bielicha (woj. mazowieckie)

data publikacji: 10 czerwca 2021

W dniu 1 czerwca 2021 CBR brał udział w wydarzeniach związanych z Dniem Dziecka w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaprezentowano doświadczenia obejmujące jazdę w kasku ochronnym oraz batak- urządzenie sprawdzające czas reakcji i rozproszenie uwagi.

Monografia „Dzieci w ruchu drogowym" autorstwa dr Anety Wnuk

data publikacji: 31 maja 2021

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego od kilkudziesięciu lat jest aktywne w obszarze edukacji bezpieczeństwa drogowego skutecznie łącząc w swoich działaniach dorobek wielu dyscyplin, w tym transportu i pedagogiki. W tym roku owocem tych prac jest monografia pt. „Dzieci w ruchu drogowym” autorstwa dr Anety Wnuk opublikowana przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Adresatem publikacji są wszyscy, którzy w swojej pracy łączą obszary edukacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

data publikacji: 31 maja 2021

W dniu 1 czerwca 2021 roku zaczynają obowiązywać cztery nowe regulacje prawne mające na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Zmiany dotyczą pierwszeństwa pieszych na przejściach dla pieszych, zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez pieszych, zmniejszenia prędkości dopuszczalnej w obszarach zabudowanych w nocy i zasad zachowania bezpiecznego odstępu pomiędzy pojazdami na drogach szybkiego ruchu.

e-HULAJNOGI, URZĄDZENIE TRANSPORTU OSOBISTEGO, URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE RUCHU

data publikacji: 20 maja 2021

W dniu 20 maja 2021 roku zaczynają obowiązywać nowe regulacje prawne dotyczące hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch. W Dzienniku Ustaw z dnia 19 kwietnia 2021 poz.720 opublikowano ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną w dniu 30 marca 2021 roku. Ustawa wprowadza nowe kategorie pojazdów: hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego (UTO) i urządzenia wspomagające ruch (URW). Określono gdzie, kto i jak może poruszać się tymi pojazdami, zdefiniowano obowiązki i uprawnienia osób korzystających z tych urządzeń.

Zautomatyzowany transport publiczny – zrównoważona oraz inteligentna mobilność

data publikacji: 20 maja 2021

21 kwietnia 2021 roku miała miejsce debata przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli rządów z kilku krajów UE dotycząca zautomatyzowanego transportu publicznego. Organizatorem spotkania, które odbyło się wirtualnie była firma ZF Group and Navya.

Światowy Tydzień BRD PRĘDKOŚĆ 30 km/h. Ulice do Życia „Streets for life: # Love30”. Kalendarium wydarzeń światowych i krajowych.

data publikacji: 14 maja 2021

Prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych! Imprezy, wydarzenia, spotkania nawiązujące do hasła Tygodnia BRD obywają się na całym świecie w dniach 17-23 maja 2021 roku. Prezentujemy kalendarium wydarzeń światowych i z Polski odbywających się w ramach Tygodnia BRD. W trakcie Tygodnia BRD zostaną ogłoszone światowe cele dla Planu Dekady Działań na rzecz BRD na lata 2021-2030. Ustanowienie celów drugiej Dekady Działań BRD jest krokiem milowym dalszych inicjatyw w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach do 2030 roku, wspieranych i finansowanych przez Bank Światowy.

Autonomiczny Autobus w Skandynawii, wyniki projektu

data publikacji: 14 maja 2021

Wyniki zakończonego właśnie norweskiego projektu AUTOBUS zostały przedstawione podczas Webinair w dniu 28. 04. 2021 roku. Autonomiczny, elektryczny przyjazny środowisku transport publiczny jest alternatywną oferującą nową usługę mobilności, dostosowaną do potrzeb mieszkańców zwłaszcza w lokalnych strefach zamieszkania, pozamiejskich (tzw. transport ostatniej mili). Wyzwaniem dla rozwoju europejskiego innowacyjnego transportu publicznego jest nie tylko finansowanie badań na udoskonalaniem bezpiecznych rozwiązań technologicznych, to także polityczne wsparcie i wspólne działania na różnych poziomach rozwoju tej formy mobilności. Dla zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa automatycznego transportu publicznego konieczne jest również wprowadzenie przepisów prawnych w UE, a następnie ujednolicanie ich w krajach członkowskich.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10