]]>
close
EN

Wiadomości

Zautomatyzowany transport publiczny – zrównoważona oraz inteligentna mobilność

data publikacji: 20 maja 2021

21 kwietnia 2021 roku miała miejsce debata przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli rządów z kilku krajów UE dotycząca zautomatyzowanego transportu publicznego. Organizatorem spotkania, które odbyło się wirtualnie była firma ZF Group and Navya.

Światowy Tydzień BRD PRĘDKOŚĆ 30 km/h. Ulice do Życia „Streets for life: # Love30”. Kalendarium wydarzeń światowych i krajowych.

data publikacji: 14 maja 2021

Prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych! Imprezy, wydarzenia, spotkania nawiązujące do hasła Tygodnia BRD obywają się na całym świecie w dniach 17-23 maja 2021 roku. Prezentujemy kalendarium wydarzeń światowych i z Polski odbywających się w ramach Tygodnia BRD. W trakcie Tygodnia BRD zostaną ogłoszone światowe cele dla Planu Dekady Działań na rzecz BRD na lata 2021-2030. Ustanowienie celów drugiej Dekady Działań BRD jest krokiem milowym dalszych inicjatyw w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach do 2030 roku, wspieranych i finansowanych przez Bank Światowy.

Autonomiczny Autobus w Skandynawii, wyniki projektu

data publikacji: 14 maja 2021

Wyniki zakończonego właśnie norweskiego projektu AUTOBUS zostały przedstawione podczas Webinair w dniu 28. 04. 2021 roku. Autonomiczny, elektryczny przyjazny środowisku transport publiczny jest alternatywną oferującą nową usługę mobilności, dostosowaną do potrzeb mieszkańców zwłaszcza w lokalnych strefach zamieszkania, pozamiejskich (tzw. transport ostatniej mili). Wyzwaniem dla rozwoju europejskiego innowacyjnego transportu publicznego jest nie tylko finansowanie badań na udoskonalaniem bezpiecznych rozwiązań technologicznych, to także polityczne wsparcie i wspólne działania na różnych poziomach rozwoju tej formy mobilności. Dla zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa automatycznego transportu publicznego konieczne jest również wprowadzenie przepisów prawnych w UE, a następnie ujednolicanie ich w krajach członkowskich.

Światowy Tydzień BRD w Łomiankach - kampania lokalna promująca ograniczenie prędkości – LOVE 30 km/h

data publikacji: 12 maja 2021

POBR ITS promuje inicjatywy, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Tym razem ITS objął patronat nad Światowym Tygodniem BRD w Łomiankach w dniach 17-23 maja 2021 r.. Jest to lokalna kampania nawiązująca do hasła tegorocznego tygodnia: PRĘKOŚĆ– LOVE 30 km/h. Inicjatywa powstała na skutek działań mieszkańców i zyskała poparcie władz Gminy i Dyrekcji ITS. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problem prędkości w ruchu drogowym jako głównej przyczyny śmierci. W ramach kampanii promowane jest ograniczenie prędkości do 30 km/h wszędzie tam, gdzie występuje duży ruch pieszy i gdzie żyją społeczności lokalne. Ograniczenia prędkości służą wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, ale ratują życie przede wszystkim pieszym, rowerzystom, motocyklistom. ETSC szacuje, że jeżeli kierowcy w UE zaczęliby jeździć z prędkością o 1 km/h mniejszą, doprowadziłoby to do redukcji liczby ofiar śmiertelnych o 2 200 osób (w Polsce o 120 osób) w skali roku.

Komisja Europejska opublikowała wstępne dane o wypadkach za 2020 rok, 4 000 mniej ofiar śmiertelnych na drogach niż w 2019 r.!!

data publikacji: 12 maja 2021

W dniu 20 kwietnia 2021 r. w trakcie zdalnej konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską Departament Mobilności i Transportu, opublikowano wstępne dane z 2020 roku . Według szacunków w krajach Unii Europejskiej w wypadkach drogowych w 2020 roku życie straciło 18 800 osób , to jest o 4 000 mniej niż w 2019 roku. Jest to bezprecedensowy 17% spadek liczby zabitych na drogach w porównaniu do poprzedniego roku. Mniejsze natężenie ruchu w czasie pandemii Covid-19 mogło mieć wpływ na tak znaczący spadek, z drugiej jednak strony nastąpił wzrost zachowań niebezpiecznych (nadmierna prędkość). W niektórych miastach wzmożony ruch rowerowy spowodował stworzenie dodatkowych (tymczasowych) pasów ruchów dla rowerów na istniejących jezdniach. Niewątpliwie zmiany te miały pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza i zmiany klimatu jednak spowodowały większe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Drugie Seminarium AV PL ROAD Polska droga do automatyzacji transportu drogowego

data publikacji: 11 maja 2021

Techniczne aspekty pojazdów autonomicznych były tematem kolejnego seminarium AV PL ROAD, które odbyło się online w dniu 26.04.2021 roku. Projekt jest realizowany w Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego, we współpracy z Politechniką Warszawską i Ministerstwem Infrastruktury, finansowany jest ze środków NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. W trakcie Webinarium przedstawione zostały wyniki badań relacji pojazd-infrastruktura, pojazd/systemy wspomagające jazdę - człowiek, omówione zostały kwestie dopuszczenia pojazdów autonomicznych do ruchu, rozwój technologii oprogramowania (software) i systemów określających lokalizację w pojazdach autonomicznych.

Wpływ COVID-19 na BRD – badania holenderskie

data publikacji: 10 maja 2021

W kwietniu 2021 roku Firma VIA Traffic Solutions Software przedstawiła raport pt.: A year with corona: Vulnerable road users more vulnerable Research into the safety effects of the COVID-19 measures in 2020 on the Netherlands (Rok z koronawirusem: Niechronieni użytkownicy dróg bardziej narażeni. Badania wpływu COVID-19 na bezpieczeństwo ruchu drogowego w 2020 r w Holandii). Celem raportu było zebranie aktualnych danych, będących punktem odniesienia przy opracowywaniu polityki prewencyjnej. Oprócz tego publikacja dostarczyła informacji na temat wpływu COVID-19 na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Blokady alkoholowe

data publikacji: 16 kwietnia 2021

Parlamentarna Rada Doradcza ds. Bezpieczeństwa Transportu Wielkiej Brytanii (PACTS) opublikowała raport dotyczący używania blokad alkoholowych w celu ograniczenia liczby kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu. PACTS wzywa rząd Wielkiej Brytanii do jak najszybszego opracowania i wdrożenia programu blokad alkoholowych.

Seminarium AV PL ROAD Polska droga do automatyzacji transportu drogowego

data publikacji: 15 kwietnia 2021

W dniu 22 marca 2021 r. w ITS odbyło się w trybie zdalnym pierwsze z cyklu sześciu seminariów poświęconych automatyzacji transportu drogowego. Semimarium było wprowadzeniem do tematyki automatyzacji transportu drogowego, badań pojazdów i jest związane z realizowanym przez Centrum Telemetyki Transportu ITS, we współpracy z Politechniką Warszawską i Ministrestwem Infrastruktury projektem AV-PL-ROAD pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego”. Projekt finansowany jest z NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. W trakcie spotkań omawiane będą zagadnienia prawne i organizacyjne, techniczne, akceptacji społecznej, dostosowania infrastruktury, badań pojazdów, interakcji człowiek-maszyna i inne związane z wdrażaniem pojazdów zautomatyzowanych.

40 PIN Flash: Czy badania lekarskie kierowców spełniają swój cel?

data publikacji: 15 kwietnia 2021

Właśnie ukazał się nowy raport Europejskiej Rady ds Transportu ETSC zatytułowany "Are medical fitness to drive procedures fit for purpose?" - PIN Flash 40. Raport przedstawia aktualny stan w krajach uczestniczących w programie PIN ETSC w zakresie oceny stanu zdrowia kierowcy w odniesieniu do Dyrektywy UE z 2006 roku w sprawie praw jazdy. Badania wykazały, że określone schorzenia, nadużywanie narkotyków, zaburzenia psychiczne, epilepsja i cukrzyca mogą mieć poważniejszy wpływ na stan zdrowia kierowcy i prowadzenie pojazdu niż jego wiek. Obowiązkowe badania lekarskie dla osób starszych nie wskazują by były skutecznym środkiem zapobiegania poważniejszym kolizjom drogowym.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10