]]>
close
EN

Wiadomości

Ukazał się nowy numer Kwartalnika BRD nr 1-2/2020

data publikacji: 19 sierpnia 2020

W związku z COVID-19 w tym roku redakcja przewiduje opracowanie dwóch podwójnych numerów Kwartalnika BRD: letniego (1-2) i zimowego (3-4). Zmiana dotyczy również dotychczasowej struktury gazety.

Ramy polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego Unii Europejskiej na lata 2021–2030. Kolejne kroki w kierunku realizacji „Wizji ZERO”

data publikacji: 3 sierpnia 2020

Na stronach Komisji Europejskiej został opublikowany dokument pt. Ramy polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego UE na lata 2021–2030.

Raport ZAGROŻENIE WYPADKOWE W AUTOBUSACH

data publikacji: 31 lipca 2020

Na stronie POBR opublikowany został nowy raport pt. Zagrożenie wypadkowe w autobusach. W związku z wypadkami z udziałem autobusów w Warszawie (lipiec 2020 r.) przedstawiamy dane o wypadkach i ofiarach w autobusach w Polsce w latach 2010-2019.

Europejska Letnia Szkoła Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

data publikacji: 29 lipca 2020

W dniach 24-28 sierpnia 2020 r. specjaliści ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego wezmą udział w warsztatach w ramach Europejskiej Letniej Szkoły Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Summer School).

ŚWIATOWE DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021-2030 KOLEJNA DEKADA DZIAŁAŃ BRD

data publikacji: 13 lipca 2020

W dniach 19-20 lutego 2020 roku w Sztokholmie odbyła się 3 Światowa Konferencja Ministerialna na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas, której została przyjęta Deklaracja Sztokholmska wyznaczająca światowe kierunki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i sposoby zmniejszania liczby ofiar wypadków do roku 2030. Pierwsza konferencja tak wysokiego szczebla nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego odbyła się w Federacji Rosyjskiej w 2009 roku. Podpisana została wówczas Deklaracja Moskiewska w ramach której ogłoszono lata 2011-2020 Dekadą Działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (Decade of Action for Road Safety). Uczestnicy konferencji w Sztokholmie zobowiązali się do podjęcia prac zmierzających do dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na świecie przez kolejną dekadę do 2030 roku zakładając kontynuację działań i zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych o co najmniej 50%, by zbliżyć się do osiągnięcia celu Wizji ZERO w 2050 roku.

KLUCZOWE ZASADY EDUKACJI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I MOBILNOŚCI – RAPORT ETSC 2020

data publikacji: 22 maja 2020

W 2020 roku ukazała się publikacja ETSC (w ramach projektu LEARN!) pt. Key principles for traffic safety and mobility education kontynuująca temat szkolnego wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży. Poprzedni raport ETSC (etsc.eu/wp-content/uploads/ETSC-LEARN-Report-on-the-Status-of-Traffic-Safety-and-Mobility-Education-in-Europe.pdf) wykazał, że zapewnianie takiej edukacji różni się znacznie w poszczególnych krajach Europy, a większość z nich nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Ostateczne dane o wypadkach 2019

data publikacji: 20 maja 2020

Liczba zabitych w wypadkach drogowych w Polsce wzrosła w roku 2019, tak wynika z ostatecznych danych Komedy Głównej Policji.

Spotkanie Polskich Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

data publikacji: 16 maja 2019

W dniu 11 czerwca 2019 r. Instytut Transportu Samochodowego oraz VIAS - Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizują uroczyste spotkanie polskich Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Charter). Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego.

Ostateczne dane o wypadkach 2018

data publikacji: 29 marca 2019

Liczba zabitych w wypadkach drogowych w Polsce wzrosła w roku 2018, tak wynika z ostatecznych danych Komedy Głównej Policji.

Raport ETSC - Status edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności w Europie

data publikacji: 4 marca 2019

W styczniu 2019 roku ukazał się raport Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) pod tytułem Status edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności w Europie (The Status of Traffic Safety and Mobility Education in Europe).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10