]]>
close
EN

Wiadomości

Wzrost ruchu rowerowego - konsekwencje dla bezpieczeństwa na polskich drogach

data publikacji: 2 maja 2016

26 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja z cyklu Okrągłych Stołów organizowanych od wielu lat przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. W czasie spotkań poruszane są tematy ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego. Tym razem pojawiła się potrzeba otwartej dyskusji na temat nowych wyzwań w obszarze brd - relacje pomiędzy rowerzystami, kierowcami pojazdów mechanicznych i pieszymi. Temat spotkania brzmiał "Wzrost ruchu rowerowego - konsekwencje dla bezpieczeństwa na polskich drogach”. Instytut Transportu Samochodowego – Polskie Obserwatorium BRD przedstawił prezentację pt. „Bezpieczeństwo rowerzystów w statystykach”.

III Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

data publikacji: 26 lutego 2016

W dniach 24-26 lutego 2016 roku odbyły się kolejne Krakowskie Dni BRD organizowane w cyklu Konferencji Specjalistycznych. Patronat Honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Transportu i Budownictwa, a wśród patronów znalazł się również Instytut Transportu Samochodowego. Kwartalnik BRD objął wydarzenie patronatem medialnym.

NIK o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego

data publikacji: 25 lutego 2016

W Polsce nie funkcjonuje jednolity, kompleksowy system umożliwiający gromadzenie oraz wykorzystywanie danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działają jedynie lokalne i regionalne systemy, ale nie tworzą one spójnej całości, pozwalającej na zarządzanie brd na poziomie krajowym. Dotychczas nie podjęto skutecznych działań na rzecz zintegrowania tych systemów oraz pełnego wykorzystania istniejących baz danych w celu poprawy brd. NIK zwraca też uwagę, że wciąż nie udało się wyeliminować błędów w bazach SEWIK i CEPIK i dlatego na razie nie mogą one stanowić wiarygodnych źródeł informacji. Szczegółowo wyniki kontroli zostały przedstawione 18 lutego 2016 r. w siedzibie NIK, podczas konferencji pt. „Bezpieczny transport w Polsce” współorganizowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

PrzyWRACAM: więźniowie pomagają w walce o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach

data publikacji: 19 lutego 2016

W 2015 r. Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podjęło się realizacji projektu mającego na celu przygotowanie i wyprodukowanie materiałów / filmów edukacyjnych przestrzegających kierowców jak może wyglądać życie sprawców wypadków.

CANARD - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce ulega stałej poprawie – podsumowanie 2015 r.

data publikacji: 10 lutego 2016

Dane zgromadzone przez CANARD wyraźnie wskazują, że w miejscach objętych automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym liczba rejestrowanych naruszeń stale spada, podobnie jak liczba niebezpiecznych zdarzeń drogowych oraz ofiar wypadków.

Eksperci ITS w Mazowieckiej Radzie BRD

data publikacji: 21 grudnia 2015

Omówienie najważniejszych wytycznych w zakresie budowania spójnej polityki poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie samorządów mazowieckich było przedmiotem spotkania przedstawicieli Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Raport Najwyższej Izby Kontroli z wyników kontroli w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wydawania im uprawnień do kierowania pojazdami

data publikacji: 17 grudnia 2015

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z wyników kontroli działalności w latach 2013–2014 (I półrocze) organów administracji samorządowej – starostów i marszałków województw, a także wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wydawania im uprawnień do kierowania pojazdami.

Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

data publikacji: 26 listopada 2015

W niedzielę 15 listopada obchodziliśmy po raz kolejny Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Po raz pierwszy Dzień Pamięci był obchodzony w 1993 r. z inicjatywy kilku stowarzyszeń, w tym Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych – FEVR. Pomysł ten poparł też Papież Jan Paweł II polecając w tym dniu modlitwom wiernych ofiary wypadków i ich rodziny. Doceniając wagę problemu i solidaryzując się z ofiarami wypadków komunikacyjnych 26. 10. 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję (A/60/5) ustanawiającą trzecią niedzielę listopada, jako Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (Word Day of Remembrance for Road Cash Victims). Rezolucja była zaproszeniem skierowanym do państw członkowskich i organizacji międzynarodowych do obchodów tego dnia będących wyrazem pamięci o wszystkich poszkodowanych oraz ich najbliższych.

„Zmniejszenie liczby ciężko rannych w wypadkach drogowych to poważne wyzwanie na przyszłość”. Wywiad z Marią Teresą Sanz-Villegas z Komisji Europejskiej.

data publikacji: 16 listopada 2015

Komisja Europejska podejmuje działania w celu ograniczenia liczby ciężko rannych w wypadkach drogowych. Wpisują się one w realizację „Wizji Zero”, która zakłada wyeliminowanie ofiar ciężko rannych i śmiertelnych na europejskich drogach. W przeszłości działania KE koncentrowały się głównie na ofiarach śmiertelnych, obecnie w centralnym punkcie zaleźli się ciężko ranni.

Najnowszy raport IRTAD o bezpieczeństwie ruchu drogowego

data publikacji: 4 listopada 2015

Ukazał się najnowszy raport IRTAD. Zawiera dane nt. stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2013, z 38 krajów świata. Dodatkowo raport obejmuje dane wstępne za rok 2014. W raporcie znajdziemy tabele, wykresy dla każdego z krajów oraz obszerne analizy dotyczące poszczególnych rodzajów uczestników ruchu drogowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10