]]>
close
EN

MILIONY DZIECI ZNIKNĘŁY Z ZAJĘĆ EDUKACJI BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM Z POWODU COVID I WYNIKAJĄCEJ Z TEGO IZOLACJI

data publikacji: 2 marca 2021

MILIONY DZIECI ZNIKNĘŁY Z ZAJĘĆ EDUKACJI BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM Z POWODU COVID I WYNIKAJĄCEJ Z TEGO IZOLACJI

Ukazał się nowy raport zawierający przegląd wpływu COVID-19 na edukację w zakresie bezpieczeństwa ruchu i mobilności w Europie.

Według nowego raportu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) oraz Flamandzkiej Fundacji na rzecz Wiedzy o Ruchu (VSV) dzieci w całej Europie nie uczestniczyły w lekcjach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz egzaminie na kartę rowerową. Jednak kilku ekspertów ds. edukacji, z którymi skonsultowano się w ramach raportu, stwierdziło, że izolacja rozpoczęta w marcu 2020 r w wielu krajach europejskich zapoczątkowała szereg innowacji w metodach, narzędziach i praktykach edukacji, co może przełożyć się na lepsze wyniki w przyszłości.

 

Raport został opublikowany w czasie trzeciego Międzynarodowego Dnia Edukacji UNESCO (24 stycznia). Tematem tegorocznego wydarzenia jest „Odzyskaj i dokonaj zmian w edukacji pokolenia COVID-19”. Gdy szkoły przestawiły się na kształcenie na odległość, w niektórych krajach położono wyraźny nacisk na nauczanie i nadrabianie zaległości w zakresie podstawowych przedmiotów, co skutkowało mniejszą liczbą dzieci objętych edukacją w zakresie bezpieczeństwa ruchu i mobilności w 2020 r. w porównaniu z poprzednimi latami. Materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa ruchu i mobilności były w większym niż do tej pory stopniu digitalizowane w odpowiedzi na bezprecedensową sytuację oraz aktywnie promowane wśród szkół, nauczycieli i rodziców. Kilka krajów i organizacji utworzyło platformy cyfrowe, na których gromadzono i prezentowano materiały edukacyjne; w niektórych krajach szkolenia nauczycieli odbywały się wirtualnie.

 

W kwestii przyszłego zapewnienia edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, większość ekspertów, z którymi przeprowadzono konsultacje, uważa, że cyfryzacja nauczania będzie kontynuowana. Jednak niektórych aspektów edukacji w zakresie bezpieczeństwa drogowego nie można zapewnić zdalnie, takich jak szkolenie na kartę rowerową. Niektórzy eksperci ostrzegali, że uczenie się na odległość nie powinno zastępować nauczania bezpośredniego ze względu na trudności w utrzymaniu zaangażowania uczniów. Eksperci oczekują również, że edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego powinna ewoluować, aby odzwierciedlić zmiany w mobilności, które zostały przyspieszone przez pandemię, takie jak chodzenie pieszo i poruszanie na rowerze do szkoły.

 

Raport powstał przy pomocy ekspertów ds. edukacji ruchu drogowego z 11 krajów europejskich: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Grecji, Holandii, Norwegii, Portugalii, Szkocji i Hiszpanii.

 

Źródło:

https://etsc.eu/learn-flash-1-the-impact-of-covid-19-on-traffic-safety-and-mobility-education/