]]>
close
EN

Najnowszy raport IRTAD o bezpieczeństwie ruchu drogowego

data publikacji: 4 listopada 2015

Najnowszy raport IRTAD o bezpieczeństwie ruchu drogowego

Ukazał się najnowszy raport IRTAD. Zawiera dane nt. stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2013, z 38 krajów świata. Dodatkowo raport obejmuje dane wstępne za rok 2014. W raporcie znajdziemy tabele, wykresy dla każdego z krajów oraz obszerne analizy dotyczące poszczególnych rodzajów uczestników ruchu drogowego.

Ponadto zawarto tam informacje o systemach zbierania danych o wypadkach, porównanie programów poprawy bezpieczeństwa w każdym z omawianych krajów. Przedstawiono również krótkie opisy działań poprawiających stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych krajach, skupiając się na podstawowych problemach: jazda z nadmierną prędkością, używanie urządzeń zabezpieczających w pojeździe i jazda po alkoholu. Oprócz opisów każdego z krajów w raporcie znalazły się szczegółowe porównania międzynarodowe. 
 
Podsumowanie raportu
W tych krajach świata, które przekazują swoje dane o wypadkach do bazy IRTAD liczba zabitych w wypadkach drogowych spadła o 42% na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat (od 2000 r.).
Dane wstępne z 2014 r. pokazują, że w 15 na 28 krajów zmniejszyła się liczba zabitych, w 8 krajach ta liczba wzrosła, reszta nie wykazała znaczących zmian.
Dane ostateczne z 2013 r. wykazały, że w stosunku do 2012 r. liczba zabitych spadła o 4,3% w 32 krajach przekazujących swoje dane do IRTAD. 
Kraje, które mogą pochwalić się najniższym wskaźnikiem zabitych na 100 000 mieszkańców to kraje Europy Zachodniej: Szwecja i Wielka Brytania mniej niż 3 zabitych na 100 000 mieszkańców; kraje o najwyższym wskaźniku powyżej 10 zabitych na 100 000 mieszkańców to kraje leżące poza Europą: Stany Zjednoczone, Argentyna, Chile, Korea Południowa.
Jednak pomimo pozytywnych zmian zanotowanych od 2000 r. liczba zabitych niechronionych uczestników ruchu drogowego spada znacznie wolniej i gdy liczba zabitych w samochodach osobowych zmalała o 54% pomiędzy 2000 r. a 2013 r. to liczba zabitych w tych samych latach pieszych spadła tylko o 36%, rowerzystów o 35%, motocyklistów o 22%. W związku z tym we wszystkich krajach nasilono działania zmierzające do ochrony tych zagrożonych uczestników ruchu drogowego, skupiając się na obszarach zabudowanych / miastach. 
 
Zabici w wypadkach drogowych – najnowsze dane
(dane z 2014 w porównaniu z danymi z 2013 – dane wstępne)

Kraj

2014 (status)

2013

% zmiana

tendencja

Argentyna

dane szacunkowe

 

-2.8%

-

Australia

1 156 – dane wstępne

1 187

-2.6%

-

Austria

430 – dane ostateczne

455

-5.5%

--

Belgia

715 – dane szacunkowe

724

-1.2%

-

Chile

2 119 – dane ostateczne

2 110

+0.4%

=

Czechy

688 – dane ostateczne

654

+5.2%

++

Dania

183 – dane wstępne

191

-4.2%

-

Finlandia

226 – dane wstępne

258

-12.4%

---

Francja

3 388 – dane wstępne

3 268

+3.7%

+

Niemcy

3 368 – dane wstępne

3 339

+0.9%

=

Grecja

793 – dane wstępne

879

-10%

--

Węgry

626 – dane ostateczne

591

+5.9%

++

Islandia

4 – dane ostateczne

15

11 mniej zabitych

--

Irlandia

195 – dane wstępne

188

+3.7%

+

Izrael

279 – dane ostateczne

277

+0.7%

=

Włochy

dane wstępne

 

ok. -5%

 

Japonia

dane wstępne

5 152

-6%

--

Korea

4 762 – dane wstępne

5 092

-6.5%

--

Litwa

265 – dane wstępne

258

+2.7%

+

Luxemburg

35 – dane ostateczne

45

10 mniej zabitych

---

Holandia

570 – dane ostateczne

570

0%

=

Nowa Zelandia

295 – dane wstępne

254

+16.1%

+++

Norwegia

148 – dane wstępne

187

-21%

---

Polska

3 202 – dane ostateczne

3357

-4.6%

-

Portugalia

brak danych

 

 

 

Słowenia

108 – dane ostateczne

125

-13.6%

---

Hiszpania

brak danych

 

 

 

Szwecja

270 – dane ostateczne

260

+3.8%

+

Szwajcaria

243 – dane ostateczne

269

-9.6%

--

Wielka Brytania

1807 – dane wstępne

09/2013-09/2014

1769
(09/2012- 09/2013)

+2.1%

+

Stany Zjednoczone

dane szacunkowe

32 719

-0.1%

=

zmiany -1% i 1%:      =
spadek 1-5%:          -                                                           wzrost 1-5%:          +
spadek 5-10%:         --                                                          wzrost 5-10%:         ++
spadek >10%:          ---                                                         wzrost >10%:          +++
 

Zabici w wypadkach drogowych

Dane

Zmiany okresowe

kraj

2013

2012

2010

2013-2012

2013-2010

2010-2001

2000-1991

1990-1981

1980-1971

Argentyna

5 209

5 074

5 094

2.7%

0.7%

-

-

-

-

Australia

1 187 p

1 300 p

1 353

-8.7%

-4.3%

-2.7%

-1.7%

-3.9%

-1.0%

Austria

455

531

552

-14.3%

-6.2%

-5.9%

-5.0%

-2.5%

-3.9%

Belgia

724

770

840

-6.0%

-4.8%

-6.1%

-2.7%

-1.3%

-2.8%

Kanada

1 923 p

2 076

2 238

-7.4%

-4.9%

-2.3%

-2.6%

-3.3%

-0.2%

Chile

2 110

1 980

2 074

6.6%

0.6%

0.2%

-

-

-

Czechy

654

742

802

-11.9%

-6.6%

-5.5%

1.2%

0.8%

-4.9%

Dania

191

167

255

14.4%

-9.2%

-5.7%

-2.2%

-0.5%

-6.1%

Finlandia

258

255

272

1.2%

-1.7%

-5.0%

-5.1%

1.8%

-7.8%

Francja

3 268

3 653

3 992

-10.5%

-6.5%

-7.6%

-2.7%

-2.3%

-2.9%

Niemcy

3 339

3 600

3 648

-7.3%

-2.9%

-7.0%

-4.4%

-

-

Grecja

879

988

1 258

-11.0%

-11.3%

-4.4%

-0.4%

2.8%

3.0%

Węgry

591

605

740

-2.3%

-7.2%

-5.6%

-6.1%

4.7%

-1.3%

Islandia

15

9

8

6 więcej

23.3%

-11.5%

1.9%

0.0%

2.0%

Irlandia

188 p

162

212

16.0%

-3.9%

-7.1%

-0.8%

-2.0%

-0.2%

Izrael

277

263

352

5.3%

-7.7%

-4.5%

0.4%

-0.2%

-4.0%

Włochy

3 385

3 753

4 114

-9.8%

-6.4%

-5.9%

-1.5%

-2.2%

-1.9%

Japonia

5 152

5 237

5 806

-1.6%

-3.9%

-5.9%

-3.6%

2.8%

-6.7

Korea

5 092

5 392

5 505

-5.6%

-2.6%

-4.2%

-4.5%

8.7%

5.6%

Litwa

258 p

301

299

-14.3%

-4.8%

-9.1%

-6.5%

3.4%

-

Luxemburg

45

34

32

32.4%

12.0%

-8.3%

-1.0%

-3.7%

1.5%

Holandia

570

650

640

-12.3%

-3.8%

-5.7%

-1.0%

-3.0%

-5.0%

Nowa Zelandia

254

308

375

-17.5%

-12.2%

-2.1%

-3.7%

1.0%

-1.4%

Norwegia

187

145

208

29.0%

-3.5%

-3.1%

0.6%

-0.2%

-4.2%

Polska

3 357

3 571

3 908

-6.0%

-4.9%

-3.8%

-2.5%

2.1%

-

Portugalia

637

718

937

-11.3%

-12.1%

-7.3%

-4.5%

0.3%

3.5%

Słowenia

125

130

138

-3.8%

-3.2%

-7.5%

-4.2%

-1.0%

-1.6%

Hiszpania

1 680

1 903

2 478

-11.7%

-12.2%

-8.5%

-4.6%

3.9%

1.9%

Szwecja

260

285

266

-8.8%

-0.8%

-7.8%

-2.5%

-0.2%

-3.9%

Szwajcaria

269

339

327

-20.6%

-6.3%

-5.5%

-3.7%

-2.2%

-3.8%

Wielka Brytania

1 770

1 802

1 905

-1.8%

-2.4%

-6.8%

-3.1%

-1.3%

-2.8%

Stany Zjednoczone

32 719 p

33 782

32 999

-3.1%

-0.3%

-2.7%

0.1%

-1.1%

-0.3%

Źródło: dane policyjne (nie dotyczy Holandii).

p=dane wstępne 2013.

 

Pełny raport IRTAD ==> (otwórz raport)