]]>
close
EN

Podręcznik WHO oraz Global Road Safety Partnership „Zarządzanie prędkością dla ustawodawców oraz praktyków.”Speed management. A road safety manual for decision-makers and practitioners”.

data publikacji: 3 marca 2021

Podręcznik WHO oraz Global Road Safety Partnership „Zarządzanie prędkością dla ustawodawców oraz praktyków.”Speed management. A road safety manual for decision-makers and practitioners”.

Mimo że podręcznik opublikowany został w 2008 roku, warto go przeanalizować pod kątem dobrych przykładów rozwiązań problemu zarządzania prędkością. Wydaje się to tym bardziej zasadne, że Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przypadający na 17-23 maja 2021, wybrał zarządzanie prędkością jako temat wiodący.

Podręcznik obejmuje następujące problemy:

  • Znaczenie prędkości dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Prędkość jako czynnik wypadkogenny
  • Rodzaje narzędzi do zarządzania prędkością
  • Projektowanie i implementacja system zarządzania prędkością
  • Ocena podejmowanych działań.

Nadmierna i niewłaściwa prędkość jest głównym czynnikiem wpływającym na ciężkość obrażeń drogowych, z którym boryka się wiele krajów. Im wyższa prędkość, tym większa wymagana odległość hamowania, a tym samym zwiększone ryzyko wypadku. Energia kinetyczna musi zostać pochłonięta podczas uderzenia z dużą prędkością, istnieje większe ogromne ryzyko obrażeń w momencie wypadku. Zarządzanie prędkością jest bardzo ważnym narzędziem poprawy bezpieczeństwa na drogach. Jednak egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości i zmniejszenie niebezpiecznych prędkości jazdy nie są łatwymi zadaniami do zrealizowania. Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z związanego z tym ryzyka. Zarządzanie prędkością pozostaje jednym z największych wyzwań bezpieczeństwa na drogach dla praktyków na całym świecie i domaga się skoordynowanego, długoterminowego, interdyscyplinarnego podejścia.

 

Niniejszy podręcznik opowiada się za silnym i strategicznym podejściem do tworzenia bezpiecznego systemu drogowego, którego sercem jest zarządzanie prędkością. Zmniejszanie prędkości pojazdów silnikowych na obszarach, w których wśród użytkowników dróg jest duża liczba niechronionych użytkowników dróg jest szczególnie ważne. Wiele krajów o niskich i średnich dochodach ma poważne, a w niektórych przypadkach pogarszające się problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niniejsza publikacja zawiera porady oraz wytyczne dla decydentów i praktyków zajmujących się bezpieczeństwem drogowym w tych krajach oraz czerpie z doświadczeń wielu krajów, które już zainicjowały przyspieszenie programu zarządzania prędkością.

 

Podręcznik składa się z serii modułów „jak to zrobić”. Dostarcza dowodów naukowych, dlaczego zarządzanie prędkością jest tak istotne i prowadzi użytkownika krok po kroku w kwestii oceny sytuacji w ich własnym kraju. Następnie przedstawia wytyczne potrzebne do zaprojektowania i zaplanowania wdrożenia programu, w tym jak uzyskać finansowanie, stworzyć grupę ekspertów, opracować plan działania i, jeśli to konieczne, wprowadzić odpowiednie przepisy. Znajdują się tutaj także środki obejmujące inżynierię i egzekwowanie prawa, a także wykorzystanie edukacji do zmiany zachowań związanych z prędkością. W końcowej części podręcznika użytkownik znajdzie informacje, jak monitorować i oceniać program, aby wyniki mogły zostać uwzględnione w projektowaniu programu zarządzania prędkością.  Przygotowując materiał do tego podręcznika autorzy  przestudiowali przypadki z całego świata, aby zilustrować przykłady „dobrych praktyk”. Modułowa budowa podręcznika sprawia, że można ją przeczytać i łatwo dostosować do konkretnych problemów i potrzeb poszczególnych krajów.

 

Źródło:

Speed management : a road safety manual for decision-makers and practitioners (who.int)