]]>
close
EN

Projekt KROS- Knights for Road Safety - Rycerze Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

data publikacji: 7 października 2020

Projekt KROS- Knights for Road Safety - Rycerze Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zainteresowanych dokształcaniem się w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego i poszukujących nowych metod przekazywania wiedzy zapraszamy do udziału w realizacji projektu KROS.

Celem projektu jest zmiana podejścia w europejskich szkołach do realizacji programów i inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli w tym obszarze. W ramach projektu powstanie partnerstwo strategiczne interesariuszy brd: m.in. ekspertów brd, pedagogów i twórców aplikacji edukacyjnych, władz lokalnych oraz szkół.  Kolejnym celem jest utworzenie sieci szkół pilotażu KROS- żywego „laboratorium” do testowania materiałów edukacyjnych KROS.

 

KROS opiera się na multidyscyplinarnym podejściu projektowym, które wymaga szerokiej współpracy pomiędzy szkołą i społecznością lokalną. 5 krajów, 7 instytucji i 100 szkół działa wspólnie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program realizowany jest w ramach programu Erasmus+ (KA2- współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej), wykorzystuje elementy edukacji otwartej i innowacyjne praktyki ery cyfrowej i ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli. Projekt KROS jest finansowany z Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

 

W ramach KROS stosowane są  nowoczesne technologie w celu wzmocnienia przekazu informacji o brd. Nowe technologie, w tym zasoby 3D i rzeczywistość wirtualna (VR), mogą zwiększyć atrakcyjność procesu uczenia się i jakość dostarczanych treści. Na platformie edukacyjnej KROS są udostępniane studia przypadków i przykłady dobrych praktyk zawierające wskazówki dla nauczycieli, dotyczące efektywnego realizowania treści związanych z brd podczas lekcji.

 

Chętnych do współpracy zapraszamy na stronę www.kros-project.eu