]]>
close
EN

PrzyWRACAM: więźniowie pomagają w walce o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach

data publikacji: 19 lutego 2016

PrzyWRACAM: więźniowie pomagają w walce o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach

W 2015 r. Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podjęło się realizacji projektu mającego na celu przygotowanie i wyprodukowanie materiałów / filmów edukacyjnych przestrzegających kierowców jak może wyglądać życie sprawców wypadków.

W ramach projektu wyprodukowano filmy edukacyjne, które tworzą integralną część programu realizowanego przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Służbę Więzienną w Krakowie. Programem tym objęci są kierowcy podlegający kursom reedukacyjnym realizowanym w MORD w Krakowie, młodzież w ramach zajęć profilaktycznych jak również osadzeni w zakładach karnych, za naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Odbiorcami filmów są nie tylko kursanci czy osadzeni w zakładach karnych. Dwa ze zrealizowanych filmów są filmami publicznymi. Udostępnione są w mediach. Ich odbiorcami są wszyscy użytkownicy dróg, ze szczególnym uwzględnieniem początkujących, młodych kierowców. Celem filmów jest prewencja i edukacja w ruchu drogowym oraz pokazanie konsekwencji wypadku drogowego z perspektywy sprawcy wypadku.
 
Pierwszy z filmów to spot edukacyjny, pokazujący jeden dzień z życia więźnia: od momentu pożegnania z rodziną pod murami więzienia, poprzez przekroczenie bramy aresztu, długą drogę do celi ukazującą obowiązujące wewnątrz procedury. Droga kończy się w wieloosobowej celi, a szczegóły na które zwracamy uwagę sugerują samotność, smutek oraz wyrzuty sumienia dręczące więźnia. W trzy minuty udało się pokazać jeden dzień więźnia, sprawcy wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.
Kolejny z filmów to film szkoleniowy, zrealizowany dla potrzeb wewnętrznych Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz SW OISW w Krakowie. To wywiady przeprowadzone z więźniami, młodymi sprawcami wypadków drogowych. Film podzielony jest na 3 bloki tematyczne: życie przed wypadkiem, wypadek oraz życie po wypadku. Mocne, poruszające wyznania więźniów nie pozostawiają widza obojętnego na przedstawiane historie. To prawdziwe historie młodych kierowców, ludzkie błędy i szczerość powodują głęboką refleksję u widza, który często widzi w nich siebie samego. 
Trzeci z filmów to krótki spot edukacyjny zrealizowany na podstawie filmu szkoleniowego kierowany głównie do młodych, początkujących kierowców. To pojedyncze zdania, słowa więźniów, które układają się w jedną całość obrazującą cenę jaką płaci za swoje czyny sprawca wypadku. 
 

 
Zarówno spoty edukacyjne, jak również film szkoleniowy zostały zrealizowane w Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich w Krakowie oraz w Zakładzie Karnym w Trzebini. 
Filmy opisane wyżej są ogólnie dostępne. Mogą być wykorzystywane wszędzie tam gdzie są prowadzone zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 

Pokaż podobne strony