]]>
close
EN

PIN FLASH 39 ETSC: Jak poprawić bezpieczeństwo lekkich i ciężkich pojazdów ciężarowych w krajach UE

data publikacji: 26 lutego 2021

PIN FLASH 39 ETSC: Jak poprawić bezpieczeństwo lekkich i ciężkich pojazdów ciężarowych w krajach UE

Na stronach ETSC pojawił się kolejny raport nt. How to improve the safety of goods vehicles in the EU? - PIN Flash Report 39

PIN (Road Safety Performance Index) to program zapoczątkowany przez ETSC w 2006 roku. W ramach programu kilka razy w roku publikowane są raporty dotyczące wybranych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego, a wnioski z raportów omawiane są w trakcie organizowanych seminariów. Każde seminarium przybliża konkretny problem, porównuje poziom zagrożenia w poszczególnych krajach, wskazuje skuteczne tzw. „dobre” praktyki stosowane w różnych krajach dla rozwiązania problemu. Celem programu PIN jest tworzenie bezpieczniejszego systemu transportowego w kierunku zmniejszenia o połowę liczby zgonów na drogach UE w latach 2010-2020 i pomoc w realizacji Europejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Program PIN ETSC wskaźnik realizacji dla bezpieczeństwa ruchu drogowego otrzymuje finansowe wsparcie z Niemieckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (the German Road Safety Council, DVR), Toyota Motor Europe, Szwedzkiego Zarządu Transportu (the Swedish Transport Administration), Norweskiego Zarządu Dróg Publicznych (the Norwegian Public Roads Administration) i Międzynarodowego Komitetu Kontroli Pojazdów Silnikowych (the International Motor Vehicle Inspection Committee, CITA).

 

Pełen raport Jak poprawić bezpieczeństwo lekkich i ciężkich pojazdów ciężarowych w krajach UE ukazał się w maju 2020 roku. Raport stanowi podsumowanie danych zebranych w 2018 roku z 32 krajów uczestniczących w Programie PIN ETSC z:

• 27 państw członkowskich UE;

• Wielkiej Brytanii jako byłego państwa członkowskiego UE;

• Norwegii i Szwajcarii jako państw członkowskich Europejskiej strefy wolnego handlu;

• Izraela jako państwa stowarzyszonego z Unią Europejską;

• Serbii jako państwa kandydującego do członkostwa w UE.

 

Według danych policyjnych w wyniku wypadków z udziałem samochodów ciężarowych o masie DMC do i powyżej 3,5t życie straciło 3 310 osób w UE z 2018 roku, w tym 2 630 osób zginęło w wypadkach z udziałem lekkich, dostawczych samochodów ciężarowych (LGV) do 3,5t. Ofiary śmiertelne są udziałem wypadków obu kategorii samochodów ciężarowych (DMC do i powyżej 3.5t).

 

Od 2010 roku liczba śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych spadła w 16 z 25 krajów UE, które dostarczyły dane. W pięciu krajach liczba ta nie uległa zmianie, podczas gdy w pięciu krajach odnotowano wzrost. W 2018 roku śmiertelne wypadki z udziałem samochodów ciężarowych w 23% miały miejsce na obszarach miejskich, 54% na drogach wiejskich i 23% na autostradach. Pełen raport załączony jest w pliku poniżej.

 

TUTAJ: Raport

Źródło: How to improve the safety of goods vehicles in the EU? (PIN Flash 39) | ETSC