]]>
close
EN

Spotkanie Polskich Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

data publikacji: 16 maja 2019

Spotkanie Polskich Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 11 czerwca 2019 r. Instytut Transportu Samochodowego oraz VIAS - Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizują uroczyste spotkanie polskich Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Charter). Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego.

Dotychczas Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (EKBRD) podpisało prawie 4 000 europejskich instytucji i organizacji, w tym 124 z Polski. 
Program spotkania przewiduje m.in. prezentację planów Komisji Europejskiej dotyczących działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na najbliższe lata oraz osiągnięć i zamierzeń koordynatorów Europejskiej Karty BRD. Podczas spotkania będzie miała miejsce ceremonia podpisania Karty przez nowych członków.
W trakcie sesji głównej spotkania polscy Sygnatariusze Karty przedstawią wybrane inicjatywy i programy prewencyjne ukierunkowane na ograniczanie zagrożeń i minimalizowanie skutków wypadków drogowych.
Więcej informacji o Europejskiej Karcie BRD dostępnych jest na stronie: http://erscharter.eu/node_pl lub w ulotce.
 
RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA
 
10:00 – 11:20 Sesja otwierająca
 • Powitanie – dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego
 • Wystąpienie Pana Matthew Baldwina – Zastępcy Dyrektora Generalnego DG MOVE Komisji Europejskiej i Koordynatora ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Komisji Europejskiej
 • Wystąpienie Pana Konrada Romika, Sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Wystąpienie Koordynatora Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Instytut VIAS)
 • Ceremonia podpisania Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przez nowych sygnatariuszy
 • Wspólne zdjęcie pamiątkowe
 
11:20 – 12:00 Konferencja prasowa 
 
12:00 – 14:30 Sesja główna
 • Prezentacja polskich zwycięzców konkursu „Excellence in Road Safety”
 • Prezentacja wybranych działań i programów prewencyjnych wdrażanych przez polskich sygnatariuszy Europejskiej Karty BRD 
 • Pozarządowy „Hyde Park” – otwarta dyskusja uczestników spotkania na temat: W jaki sposób najlepiej wykorzystać potencjał NGOs w działaniach prewencyjnych w Polsce
 • Podsumowanie spotkania