]]>
close
EN

Światowy Raport o Stanie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WHO

data publikacji: 14 grudnia 2018

Światowy Raport o Stanie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała najnowszy Światowy Raport o Stanie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Raporty WHO opracowywane są co dwa – trzy lata i służą między innymi monitorowaniu postępów w ramach Dekady Działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2011-2020.

Każdego roku na świecie w wypadkach drogowych ginie ponad 1 350 000 osób, wypadki drogowe to główna przyczyna śmierci dzieci od 5 do 14 roku życia i osób młodych od 15 do 29 roku życia. 
Pomimo wzrostu liczby zabitych w wypadkach drogowych (w stosunku do raportu z 2015 r.) wskaźniki zagrożenia (liczba zabitych w wypadkach drogowych na 100 000 mieszkańców) pozostają bez zmian, wynika to z przyrostu liczby ludności na świecie. 
Wzmożone działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie w zakresie legislacji i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących prędkości, alkoholu i pasów bezpieczeństwa, przyczyniły się do redukcji liczby zabitych w wypadkach drogowych w 48 średnio i wysoko rozwiniętych krajach świata. Natomiast we wszystkich słabo rozwiniętych krajach (104 kraje) odnotowano wzrost liczby zabitych w wypadkach drogowych, co wynika z braku działań na rzecz brd. 
Tym samym wskaźnik zagrożenia śmiercią w wypadku drogowym jest trzy razy wyższy w krajach słabo rozwiniętych niż w krajach wysoko rozwiniętych. Najwyższy wskaźnik jest w Afryce - ponad 26 zabitych na 100 000 mieszkańców, a najniższy w Europie - 9 zabitych na 100 000 mieszkańców. W porównaniu z poprzednią edycją raportu trzy regiony świata odnotowały zmniejszenie się liczby zabitych w wypadkach drogowych: obie Ameryki, Europa i region zachodniego Pacyfiku. 
Najbardziej zagrożeni w ruchu drogowym są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (piesi, rowerzyści i motocykliści), stanowią 54% wszystkich ofiar wypadków drogowych. 
Wypadki drogowe i ich konsekwencje obciążają nieproporcjonalnie najmniej rozwinięte kraje świata, na które przypada 13% wszystkich zabitych w wypadkach drogowych, choć po ich drogach jeździ tylko 1% pojazdów całego świata. Na kraje najwyżej rozwinięte przypada ponad 40% pojazdów całego świata, ale obciąża je tylko 7% zabitych w wypadkach drogowych. 
 

Pliki do pobrania