]]>
close
EN

VIII KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021

data publikacji: 25 lutego 2021

VIII KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021

Kraków, 24-26 lutego 2021 r.

 

W dniach 24-26 lutego br odbywa się konferencja online dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zawiera ona trzy wydarzenia branżowe:

 

•  Forum PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021 (24 lutego)
- Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady BRD zaprezentuje, po dokonaniu oceny stanu realizacji poprzedniego programu, program poprawy BRD w Polsce w nadchodzących latach. Stan BRD na małopolskich drogach omówi Łukasz Smółka, wicemarszałek Województwa Małopolskiego, które jest polskim liderem w zakresie poprawy BRD. Jeden z Paneli Ekspertów poświęcony będzie aktualnym w czasie trwania konferencji zagadnieniom związanym z procedowanymi właśnie zmianami w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym, tj. zmianom w uregulowaniach relacji pieszy – kierowca podczas przekraczania jezdni na przejściu dla pieszych, ujednoliceniu dopuszczalnej prędkości jazdy w obszarze zabudowanym w ciągu całej doby oraz zdefiniowaniu wymaganego odstępu pomiędzy pojazdami na drogach szybkiego ruchu. Odpowiedni czas zostanie poświęcony ocenie stanu BRD oraz zachowań uczestników ruchu w wyjątkowym 2020 roku, szczególnie interesujących zwłaszcza w okresach znacznych ograniczeń mobilności. Prof. Stanisław Gaca przedstawi argumentację wniosków ekspertów KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes o obniżenie limitów prędkości na polskich drogach w czasie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 oraz propozycję docelowych limitów prędkości. Prezentacje dotyczyły będą prognoz stanu BRD w Polsce w kolejnych latach, planowanych zmian w warunkach technicznych, finansowania działań zmierzających do poprawy BRD oraz rozszerzeniu zakresu audytu BRD.

 

•  IX Forum BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2021 (25 lutego) - tematyka potrzeby kolejnych zmian w prawie dotyczącym BRD oraz skutków zakłóceń w mobilności w związku z epidemią koronawirusa: narastającemu problemowi uczestników ruchu znajdujących się pod wpływem środków psychoaktywnych oraz działań inżynierskich Krakowa służących dostosowaniu infrastruktury do zmienionych potrzeb transportowych. Szczególna uwaga będzie poświęcona problematyce tymczasowej organizacji ruchu, zwłaszcza wymaganym przez zamawiających i wdrażanym przez wykonawców robót standardom oznakowania, urządzeniom BRD, w tym barierom mobilnym, systemom organizacji remontów oraz zagadnieniom związanym z ochroną pracowników w czasie robót drogowych,

 

•  II Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Oświetlenie ulic i dróg”
– OŚWIETLENIE 2021 (26 lutego)
- kontynuowanie i pogłębianie tematyki zaprezentowanej podczas pierwszej edycji wydarzenia. Zakończony będzie audyt czterech tysięcy przejść dla pieszych w Warszawie, zapoznamy się z wynikami tej unikatowej pracy przeprowadzonej na ogromną skalę. Potrzebą czasu jest pozostawienie tematu właściwego oświetlania przejść dla pieszych, jako wiodącego. Przedstawiciel Laboratorium Kryminalistycznego Policji omówi znaczenie oświetlenia w rekonstrukcji wypadków na przejściach dla pieszych. Stworzenie warunków dla właściwego oświetlania ulic wymaga doskonalenia wymagań, realizacji, nadzoru oraz odbiorów instalacji elektrycznych. Kluczową sprawą w tym obszarze są pomiary oświetleniowe. Zaprezentowane będą między innymi wyniki porównawczych badań luminancji nawierzchni asfaltowych i betonowych. W trakcie konferencji będą także poruszone zagadnienia związane z możliwościami oszczędności energii w oświetleniu drogowym: Warszawa zdecydowała się na wymianę około 40 tysięcy opraw oświetleniowych na oprawy LED, a zarządca autostrady A2 wdrożył dynamiczne zarządzanie oświetleniem na autostradowej obwodnicy Poznania. Panel Ekspertów będzie dotyczył pomiarów, odbiorów, utrzymania drogowych instalacji oświetleniowych oraz zarządzania oświetleniem. Liczymy również na zaprezentowanie przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury Programu Doświetlania Przejść Dla Pieszych na najbliższe lata.

 

Odbywające się od 2014 KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO stały się corocznym, jednym z ważniejszych w Polsce, spotkaniem środowiska ekspertów, naukowców i praktyków. Zasadniczym celem KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021 jest stworzenie platformy zawierającej najbardziej aktualne problemy w szerokim gronie fachowców, dyskusja uczestników dotycząca prezentowanych zagadnień, prezentacja usług dostawców urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

 

Program wydarzenia:

https://media-prof.pl/Krakowskie-Dni-BRD-2021.html