]]>
close
EN

XI Konferencja Naukowo-Techniczna Miasto i Transport

data publikacji: 25 maja 2017

XI Konferencja Naukowo-Techniczna  Miasto i Transport

18 maja 2017 r. na Politechnice Warszawskiej odbyła się XI konferencja naukowo-techniczna Miasto i Transport pt. „Planowanie, transport zbiorowy i bezpieczeństwo ruchu”.

Konferencja została z organizowana wspólnie przez Politechnikę Warszawską (Instytut Dróg i Mostów oraz Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej), Urząd m.st. Warszawy (Biuro Polityki Mobilności i Transportu), Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (oddział Warszawa i Krajowa Sekcja Komunikacji Miejskiej).
 
Konferencja otworzyła Pani Hanna Gronkiewicz-Walc, Prezydent m. st. Warszawy. Przedstawiono 10 referatów w z trzech sesjach tematycznych: 
Planowanie transportu i planowanie przestrzenne, w kontekście 60 rocznicy powołania do życia przez władze Warszawy Biura Studiów i Projektów Komunikacji Miejskiej. 
Rola zarządzającego transportem zbiorowym w kontekście 25 rocznicy powołania Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. 
Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. 
 
Konferencji towarzyszyła wystawa zorganizowana przez Zarząd Transportu Miejskiego.
Wszystkie prezentacje są dostępne na stronie konferencji ==>
 
W 3 sesji poświęconej bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu, Instytut Transportu Samochodowego przedstawił referat pt. „Wizja Zero”. W referacie omówiono ideę tworzenia i realizacji programów działań, których celem jest ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na drogach do ZERA! Ta filozofia działania powstała w Szwecji w 1997 roku i znajduje coraz większe uznanie.  W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej powstała sieć miast, które za motto działań przyjęły hasło „Nie ma zgody na śmierć na drodze”. Więcej w prezentacji Anny Zielińskiej pt. „Wizja Zero - hasło czy kompleksowa, długoterminowa strategia?”.