]]>
close
EN

Koszty wypadków drogowych w Polsce - 2018

data publikacji: 20 maja 2020

W Polsce straty z tytułu wypadków drogowych i kolizji w 2018 roku wyniosły 2,7% PKB, w tym koszty wypadków drogowych – 2,1% PKB.

Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych za 2018 rok została wykonana na zamówienie Krajowej Rady BRD w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach*

 

Wg raportu koszty wypadków drogowych w 2018 roku w Polsce to:

Łączny koszt wypadków drogowych

44 983 138 216 PLN

Koszt jednostkowy ofiary śmiertelnej

2 392 125 PLN

Koszt jednostkowy ofiary ciężko rannej

3 309 300 PLN

Koszt jednostkowy ofiary lekko rannej

48 165 PLN

Koszt jednostkowy wypadku drogowego

1 420 191 PLN

Łączny koszt kolizji drogowych 11 667 811 416 PLN
Koszt jednostkowy kolizji drogowej 26 736 PLN

 

*KRBRD "Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2018, z wyodrębnieniem kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej sieci transportowej", Warszawa, 2019 r

RAPORT DO POBRANIA