]]>
close
EN

Działania prewencyjne

data publikacji: 22 maja 2020

Punktem wyjścia do działań prewencyjnych jest dopuszczalny limit alkoholu we krwi (BAC - Blood alcohol concentration). Wszystkie kraje Unii Europejskiej wprowadziły przepisy zakazujące prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu. W czterech krajach wprowadzono zerowy limit dopuszczalnego stężenia alkoholu (Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry), a w dwóch (Malta, Wielka Brytania) cały czas obowiązuje limit 0,8g/L (limit wyższy od rekomendowanego przez WHO i Komisję Europejską). Niektóre kraje unijne wprowadziły także niższe dopuszczalne limity stężenia alkoholu we krwi dla młodych i początkujących kierowców oraz dla kierowców zawodowych.

W Polsce od lat sześćdziesiątych XX w. obowiązuje limit 0,2 g/L (‰). Stężenie alkoholu we krwi człowieka od: 0,2 do 0,5 g/L; (‰); oznacza „stan po użyciu alkoholu" i jest traktowany jako wykroczenie, a stężenie alkoholu przekraczające 0,5 g/L; (‰), to „stan nietrzeźwości", który w Polsce traktowany jest jako przestępstwo.

Istnieją spójne wyniki badań, że wprowadzenie i/lub obniżanie dopuszczalnego poziomu stężenia alkoholu we krwi oraz wdrożenie losowych kontroli stanu trzeźwości wpływa na spadek liczby wypadków drogowych (i ich konsekwencji). Nieco mniejsze efekty można osiągnąć obniżając dopuszczalny poziom alkoholu dla młodych kierowców, okresowo zatrzymując prawa jazdy, wprowadzając blokady alkoholowe czy wdrażając odpowiednie programy leczenia dla osób uzależnionych od alkoholu. Wiele nadziei wiązanych jest z rozwojem i doskonaleniem programów reedukacyjnych adresowanych do ściśle zdefiniowanych grup kierowców. Kampanie informacyjne traktowane są raczej jako działania wzmacniające efekty wymienionych wyżej rozwiązań prewencyjnych.