]]>
close
EN

Kampanie społeczne dotyczące problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego adresowane do dzieci

data publikacji: 22 maja 2020

Współcześnie oprócz edukacji z zakresu bezpieczeństwa drogowego prowadzonej w szkole i poza nią próbuje się wpływać na dzieci-uczestników ruchu drogowego poprzez kampanie społeczne.

Ich celem często, poza samymi dziećmi, są także ich opiekunowie. Kampanie społeczne z zakresu bezpieczeństwa drogowego najczęściej skupiają się na wybranym problemie i konkretnej grupie uczestników ruchu.

Przykładem może być tu kampania: KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH, która była poświęcona problemowi zapinania pasów bezpieczeństwa i używania fotelików dla dzieci.