]]>
close
EN

Wypadki motocyklowe

data publikacji: 22 maja 2020

W porównaniu z samochodami, motocykle i motorowery, czyli „dwukołowe pojazdy silnikowe” (powered two-wheelers, PTW), są mniej stabilne, trudniejsze do zauważenia w ruchu drogowym i zapewniają słabszą ochronę kierującemu i pasażerowi takiego pojazdu. Stąd bierze się tak nieproporcjonalnie duży udział motocyklistów i motorowerzystów w wypadkach, których skutkiem jest śmierć lub poważny uszczerbek zdrowia.

W roku 2018 na drogach Unii Europejskiej zginęło blisko 4500 motocyklistów i motorowerzystów. Oznacza to, że osoby poruszające się dwukołowymi pojazdami silnikowymi stanowiły aż 18% wszystkich ofiar śmiertelnych na drogach (w 2015 roku 15%). W porównaniu z innymi krajami wynika, że sytuacja tej grupy użytkowników polskich dróg nie jest najgorsza. Analiza danych o wypadkach w Polsce z dekady 2010-2019 wykazała, że kierowcy i pasażerowie motocykli oraz motorowerów stanowili średnio 10% ofiar śmiertelnych zdarzeń drogowych, przy czym duży wzrost liczby zgonów wśród użytkowników dwukołowych pojazdów silnikowych, który nastąpił w roku 2019 w porównaniu z rokiem poprzednim, spowodował, że odsetek ten wynosi obecnie 13%. Rok 2017 charakteryzował się najmniejszą liczbą ofiar śmiertelnych wypadków drogowych ogółem – w przypadku motocyklistów i motorowerzystów był to również najbezpieczniejszy rok pod względem liczby zgonów. Stanowili oni wtedy 8% ogółu zabitych na polskich drogach. Niestety rok 2018 przyniósł wzrost liczby zabitych motocyklistów i motorowerzystów o 10% w stosunku do roku 2017, a rok 2019 o kolejne 22%.

 

W grupie motocyklistów i motorowerzystów (zarówno kierujących jednośladami, jak i ich pasażerów) bardzo zagrożeni są ludzie młodzi. Według danych Unii Europejskiej z 2018 r. 40% ogółu motocyklistów i motorowerzystów, którzy odnieśli obrażenia bądź zginęli w wypadkach miało poniżej 30 lat. Wśród tej grupy uczestników ruchu drogowego aż 93% ofiar śmiertelnych i 79% rannych to mężczyźni. Młode kobiety korzystające z motocykli lub motorowerów stanowiły 7% ofiar śmiertelnych i 21% rannych.

 

Według danych z 2019 roku, w Polsce 45% ogółu motorowerzystów i motocyklistów, którzy odnieśli obrażenia bądź zginęli w wypadkach drogowych miało poniżej 30 lat. Jedna trzecia ofiar śmiertelnych w tej grupie uczestników ruchu drogowego to osoby w wieku poniżej 30 lat. Młodzi mężczyźni korzystający z motocykli lub motorowerów stanowili 96% ofiar śmiertelnych i 87% rannych, a młode kobiety ­– 4% ofiar śmiertelnych i 13% rannych .

 

W tej sytuacji należy podjąć intensywne działania ukierunkowane na zatrzymanie wzrostu liczby ofiar wśród motocyklistów i motorowerzystów, ale także na zmniejszenie zagrożenia, jakie stwarzają użytkownicy dwukołowych pojazdów silnikowych dla innych uczestników ruchu. 

 

W roku 2011 Instytut Transportu Samochodowego przeprowadził we współpracy z Komendą Stołeczną Policji pogłębione badania zdarzeń z udziałem motocyklistów „Przyczyny zagrożeń motocyklistów na polskich drogach”. W latach 2015-2017 Instytut Transportu Samochodowego był jednym z sześciu partnerów w międzynarodowym projekcie pn. „SaferWheels”, którego celem była pogłębiona analiza wypadków drogowych z udziałem kierujących jednośladami (motocykle, motorowery, rowery), ocena przyczyn i uwarunkowań tych zdarzeń oraz przygotowanie odpowiednich rekomendacji dla Komisji Europejskiej (finansującej projekt).