]]>
close
EN

Lokalizacja wypadków

data publikacji: 22 maja 2020

Według danych z 2019 roku zdecydowana większość potrąceń pieszych ma miejsce w obszarach zabudowanych (90%), jednak potrącenia pieszych poza obszarami zabudowanymi, choć mniej liczne, są znacznie poważniejsze w skutkach. 36% ofiar śmiertelnych wśród pieszych została potrącona poza obszarami zabudowanymi. Osoby ciężko ranne to w 92% osoby potrącone w obszarach zabudowanych.

Do 51% potrąceń pieszych dochodzi na przejściach dla pieszych (w obszarach zabudowanych 55%): 
• pomiędzy skrzyżowaniami bez sygnalizacji – 30% wszystkich potrąceń pieszych,
• na skrzyżowaniu bez sygnalizacji – 12%,
• na skrzyżowaniu z sygnalizacją – 7%,
• pomiędzy skrzyżowaniami z sygnalizacją – 2%.
Na szczególną uwagę zasługuje stosunkowo niewielka liczba potrąceń pieszych na przejściach dla pieszych usytuowanych na skrzyżowaniach z sygnalizacją (7%). 
Wynika z tego, że problem potrąceń pieszych przy warunkowym skręcie w prawo dla pojazdów (tzw. „zielona strzałka” w prawo) jest „niewielki”, co znajduje potwierdzenie w niedużej liczbie wypadków tego typu. Bardzo niebezpieczne dla pieszych są natomiast przejścia dla pieszych wyznaczane pomiędzy skrzyżowaniami bez sygnalizacji świetlnej (30% potrąceń). Do 7% potrąceń dochodzi na skrzyżowaniach poza przejściem dla pieszych.