]]>
close
EN

Okoliczności wypadków

data publikacji: 22 maja 2020

W 2019 roku w Polsce piesi byli najczęściej potrącani przez samochody osobowe (80%), samochody ciężarowe (7%), ale także przez rowerzystów (3%), motocyklistów (1%) i motorowerzystów (0,5%).

W 2019 roku w potrąceniach pieszych uczestniczyło 6860 kierujących, 4715 (69%) kierujących swoim zachowaniem przyczyniło się do wypadku. Najczęstsze błędy popełniane przez kierujących to:
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 62%,
• nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, skręcanie, cofanie, wymijanie – 13%.
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w innych okolicznościach – 9%,
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną – 4%
Często za wypadki z udziałem pieszych odpowiedzialnością obciążani są sami piesi. Tymczasem z danych statystycznych wynika, że 73% pieszych, którzy zostali potrąceni, nie popełniło żadnego błędu. W wypadkach drogowych w 2019 roku uczestniczyło 7340 pieszych, w tym 2492 pieszych (27%) swoim zachowaniem przyczyniło się do wypadków. Najczęstsze błędy popełniane przez pieszych uczestniczących w wypadkach drogowych to:
• nieostrożne wejście pieszego przed jadący pojazd (13% pieszych uczestniczących),
• nietrzeźwość pieszego (9% w obszarze zabudowanym, 21% poza obszarem zabudowanym),
• przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym (3%),
• wejście na jezdnię przy czerwonym świetle (2%).
Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że aż 10% potrąconych pieszych była pod wpływem alkoholu (w obszarze niezabudowanym 25%). Stosunkowo rzadko piesi byli potrącani przez nietrzeźwych kierujących (niespełna 2%).