]]>
close
EN

Działania prewencyjne

data publikacji: 22 maja 2020

Podobnie jak w przypadku innych zachowań ryzykownych w ruchu drogowym nie ma jednej skutecznej metody kontroli prędkości jazdy i zwykle w działaniach prewencyjnych stosuje się zestaw wzajemnie wzmacniających się środków (wiarygodne ograniczenia prędkości, tradycyjny i automatyczny nadzór na przestrzeganiem dopuszczalnych ograniczeń prędkości, system kar za nieprzestrzeganie przepisów, działania informacyjno-edukacyjne, rozwiązania inżynieryjne dotyczące dróg i pojazdów).

Punktem wyjścia do stworzenia skutecznego systemu zarządzania prędkością są ograniczenia prędkości. Tradycyjnie ograniczenie prędkości były wynikiem kompromisu między względami bezpieczeństwa ruchu drogowego a dążeniem do zapewnienia odpowiedniej przepustowości dróg. Limit prędkości dostosowywany był w związku z tym do funkcji drogi, jej ukształtowania, otoczenia i wyposażenia oraz do charakterystyki ruchu drogowego. W ostatnich latach coraz częściej przy ustalaniu ograniczeń prędkości wykorzystuje się dane dotyczące odporności ludzkiego ciała na uderzenie. Przyjmuje się, że tam, gdzie możliwe są wypadki z udziałem niechronionych użytkowników dróg, ograniczenie prędkości powinno wynosi 30 km/h, tam, gdzie może dojść do zderzenia bocznego dwóch samochodów – 50 km/h, tam, gdzie możliwe są zderzenia czołowe – 70 km/ natomiast na drogach, na których wyeliminowano możliwość zderzeń bocznych i czołowych pojazdów, limit prędkości może być wyższy niż 100 km/h. Wprowadzenie niższych lub wyższych limitów prędkości zazwyczaj prowadzi do zmiany w rzeczywistej prędkości jazdy, ale zmiany te nie są proporcjonalne do zmian w przepisach. Najczęściej zmiana istniejącego ograniczenia prędkości o 10 km/h prowadzi do zmiany rzeczywistej prędkości jazdy o 2,5 km/h.  
 
W ostatnich latach największe zainteresowanie budzi wykorzystanie nowych technologii w nadzorze nad prędkościami np. punktowe i odcinkowe automatyczne systemy kontroli prędkości oraz urządzenia wdrażane w samochodach, które w sposób ciągły kontrolują prędkość jazdy pojazdu. W tym drugim wypadku, jeżeli pojazd przekracza dopuszczalną na danym odcinku drogi prędkość, system może ostrzegać kierowcę lub może automatycznie podejmować działania uniemożliwiające kontynuowanie jazdy ze zbyt wysoką prędkością. Informacje o dopuszczalnych limitach prędkości znajdują się albo w pojeździe, albo przekazywane są w czasie rzeczywistym poprzez satelity lub specjalne nadajniki zlokalizowane na poboczach dróg. (np. w znakach drogowych). 
 
W miastach coraz większą popularnością cieszą się rozwiązania inżynierskie ograniczające nie tylko możliwość rozwijania nadmiernych prędkości, ale także możliwość swobodnego wjazdu pojazdu na wybrane ulice lub strefy. Działania te podejmowane są przede wszystkim po to, aby poprawić bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg, ale także dlatego, aby zmniejszyć negatywny wpływ rozwoju motoryzacji na zanieczyszczenie środowisko, obniżyć hałas i przywrócić ludziom przestrzeń miejską.