]]>
close
EN

Kto i dlaczego przekracza ograniczenia prędkości

data publikacji: 22 maja 2020

Wśród kierowców lekceważących ograniczenia prędkości dominują mężczyźni i osoby młode w wieku poniżej 30 lat. Kierowcy, którzy prowadzą pojazd z nadmierną prędkością, częściej niż inni popełniają inne wykroczenia drogowe (np. przejeżdżają skrzyżowania przy czerwonym świetle, zbyt bliska jazda za innym samochodem), częściej też niż inni uwikłani są w wypadki drogowe.

Według ETSC większość kierowców (~52%) przestrzega ograniczeń prędkości przyznając się jedynie do drobnych, okazjonalnych i nieumyślnych naruszeń. Istnieją jednak dwie grupy kierowców, w których jazda z nadmierną prędkością jest częstszym wykroczeniem. Pierwsza grupa kierowców (~33% ogółu kierowców) łamie ograniczenia prędkości czasami, ale zwykle przekraczają dopuszczalny limit o 20-25 km/h. Druga grupa kierowców (~14% ogółu kierowców) zwyczajowo przekracza ograniczenia prędkości, często bardzo wyraźnie. 
Wybór prędkości jazdy zależy od motywacji kierowcy, od jego postaw, percepcji i akceptacji ryzyka. Na wybór prędkości jazdy wpływa także ocena prawdopodobieństwa kontroli policyjnej, charakterystyka drogi i jej otoczenia oraz parametry techniczne prowadzonego pojazdu. Kierowcy są świadomi ryzyka związanego z prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu, ale zwykle nie doceniają zagrożeń związanych z jazdą z nadmierną prędkością i np. w niewielkim stopniu dostosowują swoją prędkość do zmian warunków ruchu czy pogody. Kierowcy przeceniają także wpływ jazdy z nadmierną prędkością na skrócenie czasu podróży, błędnie szacują także straty czasu w przypadku wolniejszej jazdy.