]]>
close
EN

Skala problemu

data publikacji: 22 maja 2020

Jazda z nadmierną prędkością jest jednym z najczęstszych wykroczeń w ruchu drogowym. Na podstawie danych zbieranych w krajach, które monitorują prędkości na drogach, ETSC szacuje, że w Europie od 40 do 50% kierowców prowadzi pojazd z prędkością wyższą od dopuszczalnej. 10-20% z nich przekracza dopuszczalne ograniczenie o 10 i więcej km/h.

Ograniczenia prędkości najczęściej łamane są w miastach (80%), a następnie na drogach zlokalizowanych poza terenem zabudowanym (70%) i na autostradach (30%). Interesujące jest to, że dane z pomiarów zachowań kierowców często są sprzeczne z wynikami badań opinii społecznych, podczas których kierowcy najczęściej przyznają się do nieprzestrzegania ograniczeń prędkości na autostradach, następnie na drogach poza obszarem zabudowanym i na końcu w mieście.  
 
Wyniki badań wskazują, że w ostatnich latach w wielu krajach Europy średnie prędkości jazdy uległy obniżeniu. Te pozytywne zmiany łączone są z upowszechnieniem automatycznego systemu kontroli prędkości z większym różnicowaniem kar (m.in. z wprowadzeniem w wielu krajach systemu punktów karnych) i z podniesieniem wysokości kar za jazdę z nadmierną prędkością.
 
W ostatnio przeprowadzonych badania Sekretariatu KR BRD (2013) wykazano, że do ograniczeń prędkości w Polsce nie stosuje się 64% ogółu kierowców. Podstawowe informacje z tego badania zamieszczono w poniższej tabeli.
WYBRANE WYNIKI BADANIA KR BRD „PRĘDKOŚĆ POJAZDÓW W POLSCE” (2013).
Droga Dopuszczalna prędkość Średnia prędkość % kierowców przekraczających ograniczenie
Drogi ekspresowe 120 km/h 111 km/h 55% (17%)

Drogi zamiejskie:

- Krajowe

- Wojewódzkie

- Powiatowe

90 km/h

94 km/h

84 km/h

80 km/h

72% (23%)

48% (12%)

39% (8%)

Drogi w obszarze zabudowanym:

- Dwujezdniowe ulice w miastach

- Przejścia dróg krajowych przez miasta i wsie

50 km/h w dzień

60 km/h w nocy

59 km/h - 64 km/h1

60 km/h - 67 km/h

78% (14%2) – 84% (22%)

80% (23%) – 87% (33%)

1 – druga wartość dotyczy nocy
2 – procent w nawiasach dotyczy kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalny limit prędkości o 20 i więcej km/h
 
W porównaniu z wynikami badań prędkości z lat 2002–2008 nie stwierdzono, aby rzeczywista prędkość jazdy w Polsce obniżyła się, nie zmniejszyła się także liczba kierowców łamiących ograniczenia prędkości.