]]>
close
EN

Skala problemu

data publikacji: 22 maja 2020

W 2019 r. w 30 288 wypadkach drogowych poszkodowane zostały 38 386 osoby, w tym śmierć poniosło 2 909 osób. W porównaniu do 2018 roku jest to mniej o 1 822 rannych i więcej o 78 ofiar śmiertelnych. Wypadków z udziałem rowerzystów w 2019 r. odnotowano 4 426 co stanowi 15% ogółu wypadków. Rowerzyści plasują się na czwartym miejscu wśród największej liczby ofiar. W 2019 r. zginęło 258 rowerzystów (9% ogółu zabitych), a rannych zostało 3 999 rowerzystów (11% ogółu rannych). Oznacza to zmniejszenie (w stosunku do roku 2018) zarówno liczby ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów o 9%, jak i rannych o 6% (dla porównania: ogólna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 2%, a liczba rannych zmalała o 5%).

 

Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących innymi pojazdami, w których poszkodowany został rowerzysta było w 2019 r. nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (1 377 wypadków, 10 ofiar śmiertelnych, 1 365 osób rannych). Podobnie, najczęstszą przyczyną wypadków drogowych spowodowanych przez rowerzystów było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (584 wypadki, 63 ofiary śmiertelne, 531 osób rannych). Zatem nie można zapominać o stosowaniu ogólnej zasady ograniczonego zaufania, bo jak widać z powyższych statystyk, zmiany przepisów Prawa o ruchu drogowym wprowadzone w 2011 roku, które dały rowerzystom pierwszeństwo w wielu sytuacjach na drodze, nie gwarantują im bezwzględnego bezpieczeństwa, ani nie zwalniają z obowiązku zapewniania bezpieczeństwa innym uczestnikom ruchu.

 

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zaistnienie wypadków drogowych z udziałem rowerzystów jest również alkohol. Często to sami rowerzyści są pod wpływem alkoholu (8% wypadków z udziałem rowerzystów) i niestety rok 2019 był trzecim z rzędu kiedy odnotowano wzrost liczby wypadków z udziałem nietrzeźwych rowerzystów (o 3% w stosunku do roku 2018).

W 2016 r. w wypadkach drogowych poszkodowane zostały 43 792 osoby, w tym śmierć poniosło 3 026 osób. W porównaniu do 2015 roku jest to większa liczba o 988 rannych i o 88 ofiar śmiertelnych. Wypadków z udziałem rowerzystów w 2016 roku odnotowano 4 737 co stanowi 14% ogółu wypadków. Grupa rowerzystów plasuje się na trzecim miejscu wśród największej liczby ofiar. W 2016 r. zginęło 271 rowerzystów (9% ogółu zabitych), a rannych zostało 4 298 rowerzystów (11% ogółu rannych). W porównaniu (w stosunku do roku 2015) ze wzrostem ogólnej liczby zabitych (o 3%) i rannych (o 2,5%), zmiany w liczbie poszkodowanych rowerzystów wykazują jeszcze większy wzrost w liczbie rannych (o 4%), ale dość istotny spadek (o 10%) liczby zabitych. Alkohol i prędkość stanowią duży udział w wypadkach drogowych z udziałem rowerzystów. Często to sami rowerzyści są pod wpływem alkoholu, nadmierna prędkość jest domeną kierowców samochodów osobowych i ciężarowych, którzy stanowią zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kierowcy jednośladów niekiedy bagatelizują znajomość przepisów ruchu drogowego. Zmiany Prawa o ruchu drogowym wprowadziły w 2011 roku wiele przepisów, które mają dać rowerzystom pierwszeństwo na drodze, jednak sam fakt bycia uprzywilejowanym w konkretnej sytuacji nie zwalnia od zachowywania się bezpiecznie i zapewniania bezpieczeństwa innym.