]]>
close
EN

Pakiet edukacyjny kierowca 50+

data publikacji: 22 maja 2020

Prognozy demograficzne dla Polski i Europy wskazują, że będzie rosła liczba osób starszych. Przewiduje się, że w roku 2050 połowa obywateli Unii Europejskiej, w tym i Polski będzie miała 50 i więcej lat. Będzie tym samym więcej niż obecnie kierowców w starszym wieku, co może generować szereg problemów dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednak uniemożliwienie kierowania pojazdem starszym osobom może być przyczyną ich wykluczenia społecznego, szczególnie dotyczy to osób mieszkających w małych miejscowościach.

Wielu starszych kierowców posiada bezterminowe prawo jazdy uzyskane nawet kilkadziesiąt lat wcześniej. Kierowcy ci nigdy potem nie aktualizowali wiedzy i nie doskonalili swoich umiejętności. Wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego mają także zmiany biologiczne i mentalne postępujące wraz z wiekiem. Głównym sposobem poprawy tej sytuacji jest kształcenie starszych kierowców w nowoczesny i skuteczny sposób. Bardzo ważne jest to, aby oferta edukacyjna skierowana do tej grup kierowców gwarantowała wysoką jakość świadczonych usług. 
 
Wspominane wymagania spełnia „Kierowca 50+. Pakiet edukacyjny”. Jego autorami są pracownicy Instytutu Transportu Samochodowego. Pakiet jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych zapewnieniem kierowcom seniorom jak najdłużej mobilności bez stwarzania zagrożeń w ruchu drogowym. Pakiet zawiera program szkolenia, materiały dla wykładowców i instruktorów nauki jazdy, a także materiały dla uczestników szkolenia.
Materiały dla wykładowców i instruktorów nauki jazdy składają się z podręcznika oraz gotowych materiałów do prezentacji w formie elektronicznej, natomiast materiały dla osób szkolonych (kierowcy 50+) zawierają broszury i kwestionariusze samooceny.
 
Program ma strukturę modułową. Składa się z 5 następujących modułów:
Moduł 1. Zmiany biologiczne i mentalne postępujące z wiekiem i ich wpływ na kierowanie pojazdem. Wpływ zmęczenia, leków, alkoholu i narkotyków na kierowanie pojazdem.
Moduł 2. Przepisy ruchu drogowego. 
Moduł 3. Nowoczesna technika i technologia w pojeździe i na drodze wspomagające kierowcę. Fizyka jazdy. 
Moduł 4. Pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych. 
Moduł 5. Kierowanie pojazdem w ruchu miejskim. 
Liczba godzin przewidziana na realizację programu wynosi 10 (1 godz. = 60 minut), w tym 4 godziny zajęć teoretycznych (moduły 1, 2, 3) i 6 godzin zajęć praktycznych (moduły 4 i 5). Wszystkie materiały są przygotowane do druku cyfrowego i offsetowego. Pakiet jest udostępniany zainteresowanym w ramach umowy licencyjnej.