]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 1994/2-3

Kwartalnik BRD 1994/2-3
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:1994
 • - - -
 • Liczba stron:36
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:2-3/1994
Spis treści:
 • Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 1993 roku - Anna Zielińska - str. 2
 • Rekonstrukcja wypadku drogowego - Janusz Niedziela  - str. 4
 • Wychowanie komunikacyjne w klasach IV-VIII - Ida Leśnikowska - Matusiak  - str. 7
 • O niektórych parametrach bezpiecznego samochodu - Jan Waściszewski  - str. 9
 • Drugi Międzynarodowy „Tydzień BRD"  - str. 12
 • Tylne tablice wyróżniające - Artur Trościanko  - str. 13
 • Z doświadczeń skandynawskich - Andrzej Sitkowski  - str. 13
 • Powietrzna poduszka cz. II - Krzysztof Skinderowicz  - str. 18
 • Raport o bezpieczeństwie ruchu drogowego w krajach EWG cz. II - Sławomir Gołębiowski  - str. 18
 • Cukrzyk za kierownicą - Józef Sobczyński, A. Piątkiewicz   - str. 26
 • Bezpieczeństwo samochodu po naprawie nadwozia  - Jerzy Dyszy - str. 29
 • Szkolenie kierowców w systemie „jazdy z osoba towarzyszącą" - Piotr Wroński  - str. 32