]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 1994/4

Kwartalnik BRD 1994/4
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:1994
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:4/1994
Spis treści:
 • Zagrożenie na polskich drogach w I półroczu 1994 roku - Anna Zielińska - str. 2
 • Szkolenie kierowców pod lupą - Ilona  Buttler  - str. 4
 • Certyfikacja wyrobów motoryzacyjnych na znak bezpieczeństwa „B" w Instytucie Transportu Samochodowego - Marian Pawłowski  - str. 8
 • Odzież ostrzegawcza - Kazimierz Robakowski, Krzysztof Łężak  - str. 11
 • Wychowanie komunikacyjne dzieci - doświadczenia niemieckie - Ida Leśnikowska-Matusiak  - str. 12
 • O zachowaniu się płynów hamulcowych w eksploatacji - Jerzy Kuśmierek, Barbara Wronko  - str. 14
 • Wybrane problemy nadzoru nad ruchem drogowym na przykładzie m.st. Warszawy - Witold Wiszniewski  - str. 18
 • Uspokojenie ruchu na ciągach drogowych przechodzących przez małe miasta i miejscowości - Andrzej Zalewski  - str. 20
 •  Kontrowersje wokół zasad pierwszeństwa przejazdu - Maciej Wroński  - str. 24