]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 1996/1-2

Kwartalnik BRD 1996/1-2
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:1996
 • - - -
 • Liczba stron:36
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:1-2/1996
Spis treści:
 • Lepsi, gorsi czy inni? Polska na tle krajów Europy i Ameryki Północnej - Anna Zielińska   - str. 2
 • EUCARIS - Czesław Łepkowski  - str. 4
 • Stan bezpieczeństwa w Polsce w 1995 roku oraz działania Policji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego - Wiesław Karaś - str. 6
 • Konieczność zmian, czyli kilka słów w związku z projektem ustawy Prawo o ruchu drogowym - Maciej Wroński  - str. 9
 • Niewykorzystany potencjał: społeczeństwo - Ilona Buttler  - str. 14
 • Karetka z Lublina - Przemysław Bednarski  - str. 18
 • Podwójne uprzywilejowanie? - Zbigniew Drexler  - str. 20
 • Świetlne bariery bezpieczeństwa - Bolesław Stefaniak  - str. 22
 • Czekając na boom - uwagi motocyklisty - Dariusz Dobosz  - str.  25
 • Zmiana pasa ruchu - Maciej Wroński  - str.  27
 • Stacjonarne mierniki radarowe jako środek prewencji na drogach - Tadeusz Rotter  - str. 29