]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 1996/3-4

Kwartalnik BRD 1996/3-4
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:1996
 • - - -
 • Liczba stron:36
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:3-4/1996
Spis treści:
 • Co zagraża naszym dzieciom? Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowych, w których ofiarami były dzieci w wieku 7-14 lat - Anna Zielińska - str. 2
 • GAMBIT - czy uda się pokonać niechęć do nowej filozofii działania - Ilona Buttler  - str. 4
 • Wychowanie komunikacyjne - co dalej? - Ida Leśnikowska - Matusiak   - str. 8
 • Nowa ustawa - nowa szansa - Wiesław Karaś  - str. 11
 • Korespondencja z Paryża - Moda na bezpieczeństwo - Adam Grzeszak   - str.  16
 • Kierunek zmian w przepisach ruchy drogowego - akty wykonawcze - Maciej Wroński   - str. 20
 • Prędkość bezpieczna w orzecznictwie Sądu Najwyższego -  Ryszard A. Stefański   - str. 24
 • Analiza wypadkowości w okresie 1994-1995 w największych miastach Litwy - Antanas Klibawiczius, Petras Wołyniec   - str. 28