]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 1997/1

Kwartalnik BRD 1997/1
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:1997
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:1/1997

Spis treści:

 • Wpływ stanu dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego - Anna Zielińska  - str. 2
 • Ostatni okres działalności Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Andrzej Grzegorczyk  - str. 4
 • Opinie polskich kierowców o wybranych problemach bezpieczeństwa ruchu drogowego cz. I - SARTRE II - Ilona Buttler  - str. 6
 • Świadectwo kwalifikacji - wybrane problemy - Maciej Wroński  - str. 12
 • Wychowanie komunikacyjne w przedszkolu - Ida Leśnikowska - Matusiak  - str. 15
 • Trudna rola sądu - Zbigniew Drexler  - str. 19
 • Zasada ograniczonego zaufania w orzecznictwie Sądu Najwyższego - Ryszard A. Stefański  - str. 21
 • Poduszki powietrzne w motocyklach - Dariusz Dobosz  - str. 26