]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 1997/4

Kwartalnik BRD 1997/4
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:1997
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:4/1997

Spis treści:

 • Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie lokalnym. Województwo warszawskie - Anna Zielińska - str. 2
 • Wzajemne relacje niektórych uczestników ruchu w świetle ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym cz. I - Maciej Wroński  - str. 4
 • Rola bezpieczeństwa ruchu drogowego w procesie szkolenia kierowców - I da Leśnikowska - Matusiak, Maria Dąbrowska - Loranc  - str. 7
 • Opinie polskich kierowców o wybranych problemach bezpieczeństwa ruchu drogowego cz. III (pasy bezpieczeństwa) - SARTRE II - Ilona Buttler  - str. 9
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Rosji, problemy i sposoby ich rozwiązywania - G. I. Kuzniecow  - str. 19
 • Promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej. Program na lata 1997-2001 - Andrzej Grzegorczyk, Dorota Cyluk  - str. 24
 • Doświadczenia i wnioski z realizacji uspokojenia ruchu na drodze krajowej nr 21 w Kobylnicy Słupskiej - Andrzej Zalewski  - str. 26