]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 1999/3

Kwartalnik BRD 1999/3
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:1999
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:3/1999

Spis treści:

 • Kryteria odporności biomechanicznej człowieka w badaniach zderzeniowych pojazdów (część II) - Tadeusz Diupero, Emil Wolski - str. 4
 • Ahinsa - model szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz reedukacji kierowców wielokrotnie naruszających zasady i przepisy ruchu drogowego - str. 7
 • Młodzi kierowcy jako grupa największego ryzyka w ruchu drogowym - Maria Dąbrowska - Loranc - str. 9
 • Podstawy i założenia nowego modelu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz reedukacji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - Ida Leśnikowska - Matusiak - str. 11
 • Model szkolenia kandydatów na kierowców w PolsceIda Leśnikowska - Matusiak - str. 13
 • Prawo jazdy na próbę Maria Dąbrowska - Loranc -  str. 17
 • System reedukacji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w Polsce - propozycje do dyskusji - Ilona Butler - str. 19
 • Konieczne zmiany organizacyjno-prawne Maria Dąbrowska - Loranc, Ida Leśnikowska - Matusiak - str. 24
 • Wizje, cele i strategie w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego wykraczające poza rok 2000 (część II) - str. 27