]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 1999/4

Kwartalnik BRD 1999/4
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:1999
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:4/1999

Spis treści:

 • Młodzi kierowcy - rosnący problem na polskich drogach - Maria Dąbrowska - Loranc, Anna Zielińska - str. 2
 • Wychowanie komunikacyjne w zreformowanej szkole - Teresa Turkowska - str. 4
 • CHAMBERY - miasto modelowe w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego (część II) - Andrzej Zalewski - str. 8
 • Konferencja nt. "Nowy model szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz reedukacji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego" - str. 13
 • Instruktorzy nauki jazdy - współczesne wyzwania - Ida Leśnikowska - Matusiak - str. 14
 • Instruktor w procesie szkolenia - Jerzy Pomianowski - str. 18
 • "2002: Odyseja drogowa" - Tim Carter - str. 19
 • Katalog pytań testowych dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne - Bogusław Madej, Joanna Michniak - str. 22
 • Wizje, cele i strategie w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego wykraczające poza rok 2000 (część III) - str. 25